ÁSZF

ÁSZF/1. A Turbado.hu Kft. Adásvételi Szerződésének Általános Szerződési Feltételei

 

Kelt: 2014.11.20.

 

1.     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.      Bevezető rendelkezések

1.1.1.        Jelen dokumentum az Ügyfél (lásd az alábbi meghatározást) mint vevő és a Turbado.hu Kft. (lásd az alábbi meghatározást, amely a továbbiakban Eladóként is meghatározásra került) mint eladó között megkötésre kerülő és a Termék vagy Termékek (lásd az alábbi meghatározást) adásvételére és az Eladó által további szolgáltatások nyújtására irányuló adásvételi szerződések (a továbbiakban mint „Adásvételi Szerződés”) általános szerződési feltételeit rögzíti. A jelen dokumentumban az Adásvételi Szerződésre tett minden hivatkozás a jelen általános szerződési feltételekre tett hivatkozásként értendő.

1.1.2.        Jelen dokumentum ingyenesen elérhető a Weboldalról (lásd az alábbi meghatározást) minden Felhasználó (lásd az alábbi meghatározást) számára, és minden Felhasználó jogosult azt kinyomtatni, letölteni, illetve merevlemezre lementeni vagy a tartalmát más módon megőrizni.

1.1.3.        A Felhasználó köteles megismerkedni az Adásvételi Szerződés jelen általános szerződési feltételeivel, illetve, mivel jelen dokumentum rögzíti a Felhasználónak az Adásvételi Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, köteles azokat bármely Termékre vonatkozó Megrendelésnek a Weboldalon keresztül történő leadása előtt elfogadni.

1.2.      Egyedi szerződések

Az Adásvételi Szerződés egy egyedi jogi aktus, amely az Adásvételi Szerződést kötő Felek által esetlegesen megkötött más jogi megállapodáshoz vagy szerződéshez nem kapcsolódik. Így különösen, az Adásvételi Szerződés független azon megállapodástól, amely alapján a Felhasználó jogosult a Weboldal használatára.

1.3.      Meghatározások

1.3.1.        Turbado.hu Kft.: a Turbado.hu Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1184 Budapest, Üllői út 390. U7., cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-43, képviseli: Szabó Dénes ügyvezető) jelenti;

1.3.2.         Atlas Electronics s.r.o., Janka Krala 2635/13, Sturovo 943 02, Slovakia, ICO: 47165766, és Janos Nemeth  C/ Benferi 77. Urbanización La Finca 03169 Algorfa (Alicante) Spain VAT: ESY1962730Q (a továbbiakban: Atlas Electronics s.r.o.  és Treskot LLC 113 Barksdale Pro Center 19711 Newark Delaware USA vagy B2B nagykereskedő);

1.3.3.        Weboldal a www.turbado.hu domain név alatt elérhető internetes portált jelenti. Tárhelyszolgáltató neve, webcíme: https://www.exoscale.ch/

1.3.4.        Felhasználó a Weboldalt regisztrációval vagy anélkül használó  személyt jelenti; a Felhasználó regisztrálhatja magát annak érdekében, hogy bizonyos, a regisztrált Felhasználók részére fenntartott szolgáltatásokat is fogadhasson;

1.3.5.        Ügyfél – azt a természetes személyt jelenti, akivel az Eladó az Adásvételi Szerződést kötötte;

1.3.6.        Adásvételi Szerződés – az Adásvételi Szerződés jelen általános szerződési feltételeivel összhangban kötött azon megállapodást jelenti, amelyben az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Termék tulajdonjogát átruházza az Ügyfélre, illetve amelyben az Ügyfél kötelezettséget vállal az alábbiakban meghatározott Vételárnak az Eladó részére történő megfizetésére és a Termék átvételére;

1.3.7.        Termék bármely olyan, a Weboldalon részletesen ismertetett új, eredeti, gyári csomagolású Terméket jelenti, amely tekintetében az Eladó Adásvételi Szerződéseket kíván kötni; a jelen dokumentumban a Termékre egyes számban tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amely kiterjed a Termékekre (többes számban) is;

1.3.8.        Felek az Eladót és az Ügyfelet jelenti, és a “Fél” ezen jogalanyok bármelyikét jelenti.

1.3.9.        Vételár a Terméklistában minden egyes Termékre meghatározott mértékű, az Ügyfél által a Termék tulajdonjogának átruházásáért az alábbi 5.2 pontban meghatározottak szerint az Eladónak fizetett pénzösszeget jelenti.

1.3.10.      Megrendelés a Felhasználónak Termék vagy Termékek tekintetében az Adásvételi Szerződés kötésére – a Weboldalon keresztül elérhető elektronikus formában – tett ajánlatát jelenti.  

1.4.      Az Adásvételi Szerződés tárgya

1.4.1.        Az alábbiakban rögzített követelmények teljesítésével a Felek Adásvételi Szerződést kötnek az Ügyfél által a Weboldalon elérhető Terméklistából választott Termék használatára.

1.4.2.        Az Adásvételi Szerződés alapján az Eladó biztosítja az érintett Terméket – azaz átruházza annak tulajdonjogát - az Ügyfél számára, az Ügyfél pedig – a Vételár megfizetésének függvényében – megszerzi a Termék tulajdonjogát. Gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó (B2B ügyfél) vásárlása esetén, ha forgalmi adó visszatérítési - és/vagy költséglevonási igény mellett kerül megrendelésre a termék, úgy a B2B ügyfél köteles kitölteni a weboldali kosár "Cégadatok" bekezdés alatti mezőit és választani a felajánlott garancia-program valamelyikéből (3 hónap vagy 1 év időintervallum) - mely a fizetendő végösszegben is változást jelent, az ott feltüntetteknek megfelelően. Mivel a B2B ügyleteket nem szabályozza a PTK, ezért a 14 napos pénz-visszafizetési garancia sem alkalmazható. Kizárólag az átvételkor felismert, gyári meghibásodások/sérülések esetére terjed ki a csere/visszatérítés lehetősége, ha igényét az átvevő maximum 24 órán belül jelzi az ügyfélszolgálat felé.

1.4.3.        Az Eladó ezen kívül köteles az Ügyfél számára biztosítani a Termékhez kapcsolódó további szolgáltatásokat és azok használatát a Megrendelésben – vagy ha azokat az Adásvételi Szerződés időtartama alatt külön rendelték meg, úgy az abban – foglaltak szerint.

1.5.      Turbado.hu Kft. szerepe

1.5.1.        Az Eladó az Adásvételi Szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek gyakorlása/teljesítése - ideértve különösen az Adásvételi Szerződések megkönnyítését, a marketing és reklám tevékenységeket, a vevőszolgálatot és a logisztikát – során alvállalkozóként igénybe vehet helyi társaságot. A Magyarországon teljesítésre kerülő Adásvételi Szerződések kapcsán a Turbado.hu Kft.  Eladóként jár el.

1.5.2.        Az Ügyfél ennek megfelelően elismeri, hogy az Adásvételi Szerződés teljesítése körében – a kényelme érdekében – vele a Turbado.hu Kft. fog kapcsolatot tartani, ugyanis de facto az fogja az Eladó – a jelen ÁSZF, illetve az Adásvételi Szerződés szerinti – jogai és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges tevékenységeket (ideértve a vevőszolgálatot és a logisztikát) végezni.

1.5.3.        Az ezen megbízás alapján Turbado.hu Kft. hozzáféréssel rendelkezik a Weboldal helyi nyelvű verziójához, valamint az Eladó adminisztrátori jogot biztosított a számára a tartalmának frissítése és a szükséges kötelezettségeknek való megfelelés érdekében; emellett a Turbado.hu Kft. elvégez a vevőszolgálat és a logisztika keretén belül az Adásvételi Szerződés teljesítéséhez szükséges minden tényleges tevékenységet; hozzáféréssel rendelkezik az Ügyfelek által megadott személyes adatokhoz és azokat a jelen Adásvételi Szerződés teljesítésére irányuló tevékenységek elvégzése érdekében kezeli. A Felhasználó elismeri, hogy a jelen Adásvételi Szerződésben a az Eladó tevékenységére tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amelyet elvégezhet a Turbado.hu Kft. is.

1.5.4.        Az Eladó nevében vagy helyében harmadik fél nem köt Adásvételi Szerződéseket a Felhasználókkal. 

2.     AZ ADÁSVÉTELI Szerződés MEGKÖTÉSE

2.1.      Az Adásvételi Szerződésmegkötésének általános feltételei

2.1.1.        A Vételárak Weboldalon közzétett - minden esetben bruttó - összege nem minősül a Ptk. értelmében vett ajánlatnak. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy az Adásvételi Szerződés megkötése érdekében elérhető Terméklista, illetve a Vételárak összege tekintetében változtatásokkal éljen.

2.1.2.        Az Adásvételi Szerződés akkor minősül megkötöttnek, amikor az Eladó megerősíti (elfogadja) a Megrendelést. A Vételár összege, a Termék/Termékek Ügyfélnek átadandó részletes leírása, illetve az Eladónak a Megrendelésre adott megerősítésében foglalt feltételek a Megrendelés megerősítésének pillanatában minősülnek kötelező erejűnek. A Megrendelés megerősítése emailben kerül megküldésre az Ügyfélnek.

2.2.      Megrendelés leadása

2.2.1.1.     A Felhasználó a Megrendelést azon Termék/Termékek tekintetében adja le, amelyekre Adásvételi Szerződést kíván kötni.

2.2.1.2.     A Megrendelés leadását a Felek az Adásvételi Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak tekintik. A Megrendelés leadásával az Ügyfél megerősíti, hogy: azt a meghatározott Terméket választja, amelyre tekintettel az Adásvételi Szerződést meg kívánja kötni; elfogadja a Vételár összegét, valamint az Eladó által az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatosan az Ügyfélnek nyújtandó  egyéb szolgáltatások díjainak – az Eladó mindenkori árlistájában meghatározott – összegeit; megismerte a jelen dokumentumban foglalt feltételeket, ezen feltételek képezik az Adásvételi Szerződést, amelyet az Eladóval kíván megkötni, illetve ugyanezen rendelkezések szabályozzák az Ügyfél és az Eladó szerződéses jogviszonyát, amelyeket az Ügyfél elfogad.

2.2.2.        A Felhasználó a Megrendelés leadásával regisztrálja magát a Weboldalon.

2.2.3.        A Megrendeléseket a Weboldalon keresztül, online vagy az Eladó által megjelölt bármely más módon lehet leadni (az Eladó így különösen bevezetheti, hogy a Megrendeléseket le lehessen adni telefonon, írásban vagy személyesen, és a Megrendelések más új leadási módjának ilyen bevezetése nem minősül az Adásvételi Szerződés módosításának). A Megrendelés ilyen más módon történő leadása egyben a Felhasználó regisztrációjának minősül.

2.2.4.        A Felhasználó a Megrendelés leadása előtt köteles ellenőrizni a Megrendelésben kitöltött információk teljességét és helyességét. Az adatbeviteli hibákról az űrlap automatikusan tájékoztatja az ügyfelet: piros fejlécben kiírva a hiba helyét és jellegét. Amennyiben ennek kijavítása után sem sikerül bevinni a kívánt adatot: segítség kérhető a szia@turbado.hu vagy a 06304585851 elérhetőségeken. 

2.2.5.        A Megrendelés akkor minősül online leadottnak, amikor valamennyi megkívánt, a szállításhoz szükséges információ ki van töltve a kosár felületén és a Felhasználó ráklikkel az elfogadás - "megrendelem/fizetek" - ikonra.

2.2.6.        A Felhasználónak az Adásvételi Szerződés kötésére vonatkozó ajánlati kötöttsége a Megrendelés leadásától számított 30 napos időszakig tart. A Megrendelés leadását követően az Adásvételi Szerződés akkor minősül megkötöttnek, amikor a Felhasználó az alábbi 2.4 pontban foglaltak szerint megkapja az Eladó megerősítő emailjét. 

2.2.7.        A Felhasználó elfogadja, hogy az Eladó minden egyes Termék tekintetében jogosult korlátozni az egy Megrendelés leadásával leadható Termékcikkek mennyiségét.

2.3.      Megrendelés űrlapján megkívánt információk

2.3.1.        A Megrendelés űrlapja elsősorban a következő adatok feltüntetését kívánja meg:

2.3.1.1.     a Felhasználó azonosító adatai (keresztnév és családi név, cím, telefonszám, e-mail cím), és szállítási cím, ha az különbözik a Felhasználó címétől;

2.3.1.2.     a Felhasználó számlázáshoz szükséges naprakész adatai (beleértve a nevét, címét, adószámát).

2.3.1.3.     a Felhasználó által választott Termék(ek) – beleértve annak nevét (és kereskedelmi kódját) és a fizetés módját, illetve a választandó csomag fajtáját: így az lehet Basic - alapáras - vagy Premium - plusz 10 százalékos - de minimum 6000 HUF - összeggel növelt szolgáltatáscsomag). 

2.3.1.4.     a Megrendelés űrlapja magában foglal vagy magában foglalhat további információkat (amely függhet a Felhasználó választásától) ideértve: a Vételár összegét; címkézést és a megrendelt Termék(ek)kre vonatkozó megrendelt szolgáltatások pontosabb meghatározását; a Termékek kiszállítási idejét és – amennyiben azokban megállapodás született – a vonatkozó szolgáltatások teljesítését és azok terjedelmét;

2.3.1.5.     a Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az Adásvételi Szerződés elválaszthatatlan részét képező jelen Adásvételi Szerződés feltételeit megismerte, hogy ezen feltételeket feltétel nélkül elfogadja, valamint a Felhasználó azon nyilatkozatát, hogy megismerte az Adásvételi Szerződés felmondásának feltételeire vonatkozó utasításokat;

2.3.1.6.     a Felhasználónak az általa szolgáltatott adatok valóságtartalmára vonatkozó nyilatkozatát.

2.3.2.        A Felhasználó kizárólagosan felel a Megrendelésben kitöltött információk pontosságáért, valóságtartalmáért, teljességéért és helyességéért.

2.4.      Megrendelés átvétele és megerősítése

2.4.1.        A Felhasználó által leadott Megrendelés a Megrendelésben megjelölt Termékek tekintetében az Adásvételi Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A Megrendelés leadását és Szolgáltató általi átvételét az Eladó azonnal elektronikusan elismeri. Ha a Megrendelés teljesítése lehetséges, úgy a megerősítő email Felhasználónak történő elküldésével megerősítésre kerül a Megrendelés teljesítésre történő elfogadása is. Ezen megerősítés a Megrendelésben megjelölt Termékek tekintetében a Felhasználó által az Adásvételi Szerződés megkötésére tett ajánlat elfogadásának minősül. Az Eladó válaszának hiánya semmilyen körülmények között nem tekinthető a Megrendelés elfogadásának.

2.4.2.        A megrendelt Termék raktárhiánya vagy a Megrendelés más okból történő teljesíthetetlensége esetén az Eladó – a jogszabályi rendelkezésekben meghatározott határidőn belül – emailben tájékoztatja erről az Ügyfelet az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címén vagy az Ügyfél regisztrációs adatain keresztül, illetve ezen információt telefonon közli az Ügyféllel.  

2.4.3.        Ha a Megrendelés egészében nem, csak részben teljesíthető, az Eladó felajánlhatja az Ügyfélnek: (i) a Megrendelés teljes törlését (amely – annak korábbi megkötése esetén –  az Adásvételi Szerződés megszűnését eredményezi); (ii) a Megrendelés részleges törlését a Megrendelés nem teljesíthető része tekintetében (amely esetben a Megrendelést annak nem törölt része tekintetében teljesíteni kell); (iii) a Megrendelés felosztását és a Megrendelés eredeti teljesítési határidővel nem teljesíthető része tekintetében új teljesítési határidők megállapítását (amely esetben a Termékek külön csomagban is kiszállíthatók). Amennyiben az Ügyfél egyik előbbi lehetőséget sem választja, vagy ha az Ügyféllel az Eladón kívül álló okból nem sikerült felvenni a kapcsolatot, úgy az Eladó azon Termékeket, amelyek tekintetében az Ügyfél Megrendelése teljesíthető, köteles kiszállítani, míg a Megrendelés másik részét törölni kell, és az Ügyfelet emailben értesíteni kell az ilyen részleges kiszállításról, illetve törlésről.  

2.4.4.        Ha az Ügyfél a Vételárat előre kifizette és a Megrendelés törlésre vagy részlegesen törlésre kerül, úgy az Eladó köteles a Vételárat vagy – részleges törlésnél – annak részét az Adásvételi Szerződés további rendelkezéseivel összhangban az Ügyfélnek visszaszolgáltatni.

2.4.5.        A Megrendelés Szolgáltató általi olyan törlését vagy elutasítását, amelyre a fenti rendelkezések vonatkoznak, a Felek az Adásvételi Szerződéstől való elállásra vonatkozó szerződéses jog gyakorlásaként értelmezik, amellyel az Eladó az Adásvételi Szerződés Ügyféllel történő megkötését követő 30 napon belül jogosult élni.

2.4.6.        A Felek megállapodnak, hogy az Eladó jogosult az Adásvételi Szerződéstől annak Ügyféllel történő megkötését követő 30 napon belül elállni, ha a megrendelt Termék az Eladó telephelyén nem áll rendelkezésre, vagy ha az Ügyfél a Vételár teljes összegének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget ill. ha az Ügyfél korábban vagy az aktuális szerződés folyamatában az Eladónak bármilyen kárt okoz.

2.4.7. A Turbado.hu Kft. a felmerült vásárlói panaszokat minden esetben kivizsgálja, az írásban felvetett, és a személyesen felvetett, de azonnal nem megválaszolható panaszokra mindig írásbeli választ ad (a szia@turbado.hu email fiókon keresztül). Amennyiben a  panasz kivizsgálására egy munkanapon belül nincs lehetőség, abban az esetben is egy napon belüli választ küld, illetve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 30 napon belül válaszol a panaszra. Amennyiben az érdembeli válasszal a végfelhasználó nem ért egyet, úgy lehetősége van azt jelezni. Ebben az esetben a Turbado.hu Kft. köteles a panaszról egyedi számmal ellátott jegyzőkönyvet felvenni, illetve személyes panaszkezelés esetén a vásárlónak jogában ál kérni a vásárlók könyvét. A fentieken felhasználónak a végfelhasználónak jogában van az ODR rendszerében - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU - panaszt benyújtani, ahol Online módon kezdheti meg jogvitájának rendezését, vagy fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez, annak elérhetőségein (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu).

3.     Ügyfél ELISMERŐ NYILATKOZATAI

3.1.1.        A Megrendelés leadásával a fogyasztónak minősülő Ügyfél ezennel elismeri, hogy az Adásvételi Szerződés megkötését megelőzően megfelelő tájékoztatást kapott a Termék jellemzőiről; az Adásvételi Szerződés tárgyáról és ezen tárgy jellegzetességeiről; a Felek jogairól és kötelezettségeiről; a fizetési feltételekről; a díjak összegéről és azok valamennyi eleméről (beleértve az adókat és illetékeket); a szállítási feltételekről (beleértve annak időpontját és költségeit); azon jogáról, hogy az Adásvételi Szerződéstől a Termék kiszállítását követő 14 napon belül  elállhat; azon időszakról, amely alatt az Adásvételi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlati kötöttsége fennáll; a Termék hibáival kapcsolatos értesítések megtételének helyéről és módjáról.

3.1.2.        Az Eladó a Termék kiszállításakor írásban biztosítja az Ügyfél részére a fenti információkat.

4.     A Termék KISZÁLLÍTÁSA és KEZELÉSE; REKLAMÁCIÓK; A Termék KICSERÉLÉSE, KIJAVÍTÁSA ÉS  VISSZASZOLGÁLTATÁSA

4.1.      Termék kiszállítása       

4.1.1.        Az Adásvételi Szerződés megkötésével az Eladó köteles az Ügyfél által leadott és az Eladó által megerősített Megrendelésben megjelölt Termékeket az alábbi 4.1.5 pontban foglalt határidőn belül szállítani. Az Eladó a Terméket hibamentesen köteles kiszállítani.

4.1.2.        Amennyiben az Ügyfél úgy döntene, a Termék kiszállítása biztosítható a Turbado.hu Kft. telephelyére is a fentebb jelölt határidőn belül. Ez utóbbi esetben az Ügyfelet a Turbado.hu Kft. értesíti az átvételre váró Termékről. Amennyiben a Termék 7 napon belül nem kerül átvételre, azt a Felek úgy tekintik, mint az Adásvételi Szerződés súlyos megszegését, amely – a Megrendelés rendelkezései alapján – feljogosítja az Eladót arra, hogy az Adásvételi Szerződéstől az Ügyfélnek küldött email útján elálljon. Ebben az esetben, az Ügyfél által kifizetett Vételárat az Eladó köteles az Adásvételi Szerződés megszűnésétől számított 14 napon belül az Ügyfélnek visszaszolgáltatni.

4.1.3.        A Termék kiszállítható harmadik fél szállítmányozó céggel is (beleértve a futárszolgálatokat is). A Termék ki- illetve garanciális visszaszállítása minden esetben díjmentes (kivéve COD kiszállítás) az Ügyfél számára, mert ezt a terhet a Turbado.hu KFT vállalja.

4.1.4.        A Terméknek az Ügyfél általi közvetlen átvételétől eltérő kiszállítási módja esetén, illetve a Termék helyi raktárról (azaz a Turbado.hu Kft. partnereinek raktárából) történő megrendelése esetén az Eladó 2-4  munkanapon belül köteles a Terméket az Ügyfélnek az Ügyfél Megrendelésében meghatározott címére kiszállítani. A fenti szállítási határidő a teljes Vételárnak a megerősítő emailben megjelölt bankszámlán történt jóváírásakor kezdődik, kivéve, ha az Ügyfél a vételárnak a kiszállításkor, készpénzben történő megfizetése mellett döntött, amely esetben a szállítási határidő az adott Ügyfélnek a megerősítő email kézhezvételétről küldött megerősítésekor kezdődik.

4.1.5.        A Termék kiszállításakor az Ügyfél köteles megvizsgálni (ellenőrizni), hogy a Terméken találhatók-e az Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelés (lásd a fenti meghatározást) látható jelei, illetve, hogy a Terméknek van-e látható sérülése.

4.1.6. A Termék hibájának meghatározása és kijavítása kizárólag márkaszerviz vagy szerződött partner által lehetséges. Minden vitás esetben a szerviz hivatalos szakvéleménye a mérvadó. 

4.2.      Teher- és kárveszélyviselés

4.2.1.        Az Ügyfél a kézhezvétel (birtokbavétel) napjától kezdve viseli a Termék terheit. A Termékben beállott kár megtérítésére senkit sem lehet kötelezni

4.3.      Reklamációs eljárás

4.3.1.        Az Ügyfél kényelme érdekében az Adásvételi Szerződéssel, és különösen a Termék Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelésével kapcsolatos minden reklamációt a Turbado.hu Kft.-hez kell küldeni, és az érintett Terméket a Turbado.hu Kft. Budapesten, 1184. Üllői út 390 szám alatt található telephelyére kell eljuttatni. A reklamációt írásban a Turbado.hu Kft.  címére vagy emailben a szia@turbado.hu címre kell elküldeni. A Felek elismerik, hogy a fenti rendelkezésekkel összhangban megküldött reklamációkat úgy kell tekinteni, mintha azokat közvetlenül az Eladónak küldték volna meg.

 Üzleti ügyfelek (jogi személyek és egyéni vállalkozók) esetén a garanciális feltételek a következők:

- Garanciális javítást csak a gyártó biztosít, mely alól kivételt képez a külön megfizetett Turbado-garancia opciója. 

- Ha speciális megállapodás estén a Turbado.hu Kft a jótállási igényt elfogadja, akkor a kárrendezési időintervallum 60 nap.

- Pénz-visszafizetés nem lehetséges

4.3.2.        A reklamációkat szükségtelen késedelem nélkül, de legkésőbb azok kézhezvételétől számított 14 napon belül el kell intézni.

4.3.3.        Az Ügyfél kényelme érdekében a reklamáció megtehető a Weboldalon elérhető reklamáció formanyomtatvány felhasználásával.

4.4.      Az Eladó kellékszavatossága

4.4.1.        Ha az Adásvételi Szerződés tárgyát képező Termék annak kiszállításakor nem felel meg az Adásvételi Szerződésnek, az Eladó köteles az adott Terméket kijavítani, vagy azt egy új Termékre kicserélni. A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás a Magyarországon hatályos rendeletek szerint vonatkozik  - a Turbado.hu Kft közreműködésével/által - a Turbado EU LLC által értékesített/bérbeadott összes termékre. A bruttó 10000Ft-ot meg nem haladó kiskereskedelmi áru tartós fogyasztási cikkekre a termékszavatosság, míg az azt meghaladó termékekre a jótállás szabályai irányadóak.

 

4.4.2.        A Termék akkor tekinthető úgy, mint amely megfelel az Adásvételi Szerződésnek, ha az használható azon célra, amelyre a Terméket jellemzően használják, és ha a jellemzői megegyeznek az azonos fajtájú árucikkek jellemzőivel, valamint, ha a Termék – a Termék gyártója, eladója, vagy ezek képviselője, valamint a szolgáltatók vagy a Turbado.hu Kft. által nyilvánosan a Termék jellemzőivel és az ezen jellemzők várható időtartamával kapcsolatban tett biztosítások (ideértve különösen a Termék megfelelőségi jelölésén tett biztosításokat és a Termék csomagolásán, valamint a Termék reklámjában megjelölt információkat) alapján – megfelel a Felhasználó elvárásainak. A Termék nem felel meg az Adásvételi Szerződésnek, ha az a fenti jellemzőknek nem felel meg, így különösen, ha olyan hibát tartalmaz, amely miatt rendeltetésszerűen vagy egyáltalán nem használható.

4.4.3.        A Termék kiszállításától számított 6 (hat) hónapon belül észlelt az Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelés esetén a Felek vélelmezik, hogy a Termék annak kiszállításakor nem felelt meg az Adásvételi Szerződésnek.

4.4.4.        A Termék kijavítását vagy kicserélését a nem megfelelő Termék Turbado.hu Kft.-hez történő megküldésekor úgy kell teljesíteni, hogy a Termék megvizsgálását követően a Turbado.hu Kft. – az Eladó kötelezettségeit teljesítve – köteles azt a fenti 4.4.1 ponttal összhangban új Termékre kicserélni, vagy a típus aktuális, legutolsó árán beszámítani más típus összegébe.

4.4.5.        Ha a Termék kijavítása vagy kicserélése megfelelő határidőn belül nem lehetséges, vagy az ilyen kijavítás vagy kicserélés az Ügyfél jelentős kényelmetlenségének kockázatával járna, az Ügyfél jogosult az Adásvételi Szerződést felmondani vagy az Adásvételi Szerződéssel kapcsolatos költségeinek csökkentését követelni, így különösen az Ügyfél engedményt követelhet a Vételárból; a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat. Továbbá az Ügyfél jogosult teljes pénzvisszafizetést igényelni a megrendeléstől számított 15 napon át, - illetve Premium ügyfélként 30 napon át - ha a Terméket nem találta megfelelőnek annak használata során.

4.4.6.        A Termék kézhezvételét követő két év alatt az Ügyfél a Termék hibájának felfedezését követően azonnal, de legkésőbb a Termék Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelése felismerésétől számított 2 (két) hónapon belül jogosult a Termék kijavításának vagy kicserélésének követelésére vonatkozó jogát gyakorolni. Elegendő a 2 hónapos időtartamon belül értesítenie az Eladót a jelen pontban rögzített követeléseiről.

4.4.7.        Amennyiben a Felek a Termék azonos vagy hasonló modellre való kicserélésében állapodnak meg, úgy az ilyen új Termék kiszállítását szükségtelen késedelem nélkül, de legfeljebb a Feleknek a Termék kicserélésére vonatkozó megállapodásától számított 30 munkanapon belül kell teljesíteni. Javítás esetén a javítási idő maximum 30 munkanap lehet, amely túlhaladtával az Ügyfél számára biztosítani kell az eszköz értékének visszautalását, vagy közös megegyezéssel egy hasonló termék cseréjét.

4.4.8.        Az Ügyfél nem hivatkozhat a Termék fenti értelemben vett olyan az Adásvételi Szerződésnek való meg nem felelésére, amelyről az Eladó vagy a Turbado.hu Kft. az Adásvételi Szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően vagy a Termék kiszállításakor értesítette az Ügyfelet, illetve amelyről az Ügyfélnek – a Termék kiszállításának körülményei folytán – tudnia kellett.

4.4.9.        A Termék kijavítását vagy kicserélését írásban meg kell erősíteni, amely történhet elektronikus formában email küldése útján vagy az Ügyfél Weboldal fiókjából letöltéssel.

4.5.      A Termékek visszaszolgáltatása

4.5.1.        Az Ügyfél a Termék kiszállításától számított 14 napon belül jogosult az Adásvételi Szerződéstől indokolás nélkül elállni és a Terméket visszaszolgáltatni, illetve a már kifizetett Vételár visszaszolgáltatását követelni. Jelen pont nem vonatkozik a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélre.

4.5.2.        Amennyiben a Termék visszaszolgáltatására az Adásvételi Szerződés fenti 4.5.1 pontjától eltérő okból történő megszűnése után kerül sor, az Eladó kötelezettséget vállal a Termék megvizsgálására és a Termék tényleges állapotának és aktuális értékének megállapítására. A fentiek tekintetében a Turbado.hu Kft. jár el.

4.5.3.        Ha az Ügyfél a Terméket hiányosan vagy sérülten szolgáltatja vissza, az Eladó jogosult az ebből származó kárának megtérítését követelni, amely kártérítés levonható az Ügyfélnek visszaszolgáltatandó Vételár összegéből.

5.     FIZETÉSEK

5.1.      Vételár

5.1.1.        Az Ügyfél a Vételárat az Adásvételi Szerződés tárgyát képező Termékre tekintettel a Megrendelésben meghatározott összegben fizeti meg.

5.1.2.        Az Ügyfél a vételárat a választásának és kényelmének megfelelően fizetheti meg: vagy az Adásvételi Szerződés megkötésekor átutalással vagy a mindenkor elérhető más távoli fizetést lehetővé tevő módon vagy a kiszállítás időpontjában készpénzben/utánvétes kifizetés (COD) +1500 HUF készpénzkezelési költség megtérítésével.

5.1.3.        A Vételár teljesen visszaszolgáltatásra kerül, ha a fogyasztónak minősülő - nem b2b - Ügyfél a Termék kiszállításától számított 15 napon - illetve Premium ügyfélként 30 napon - belül az Adásvételi Szerződést felmondja, és így a Terméket visszaszolgáltatja. Az Eladó a Termék átvételétől számított 14 napon belül szolgáltatja vissza az Vételárat vagy annak fennmaradó összegét (mivel a Termék átvételére a Turbado.hu Kft. jogosult, a 14 napos időtartam azon a napon kezdődik, amelyen a Turbado.hu Kft. átvette a Terméket).

5.1.4.        A Termék Vételára a Termék mindenkori Árlistájában van feltüntetve. Az Árlistában feltüntetett vételárak bruttó (27%-os Áfa-tartalmú) árak.

5.1.5.        A Vételár vagy az Adásvételi Szerződés alapján nyújtott valamely szolgáltatás díjazásának kifizetése az Ügyfél részre kibocsátott számla alapján történik. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a számlákat elektronikus formában kapja meg.

5.2.      Más szolgáltatások díjazása

5.2.1.        A Felek megállapodnak, hogy az Eladó a Weboldalon megjelölt díjazás ellenében (a mindenkori árlista alapján, amely tekintetében az Eladó – amikor szükségesnek tartja – változtatásokkal élhet) az Ügyfél arra vonatkozó kérése alapján a Weboldalról elérhető, más szolgáltatásokat is nyújthat az Ügyfélnek. Ilyen esetben a Felek a szolgáltatás nyújtásáról külön szerződést kötelesek kötni, azzal, hogy a Felek minden ilyen jövőbeli szerződés tekintetében előre megállapodnak a következőkben.

5.2.2.        Az ilyen más szolgáltatások díjazása a tárgyhó (amelyben a szolgáltatás nyújtásra került) 15. napjáig fizetendő, hacsak az ilyen szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi feltételek másként nem rendelkeznek vagy alkalmazandók.

5.3.      Fizetési feltételek

5.3.1.        Az Ügyfél a Turbado.hu Kft. Megrendelésben megjelölt számú bankszámlájára köteles az Vételárat, illetve a Felek jogviszonyával kapcsolatban fizetendő minden más összeget megfizetni. 

5.3.2.        A Megrendelés Ügyféltől való befogadása és megerősítése után az Eladó köteles az Vételárnak megfelelő összegről bizonylatot kiállítani és azt vagy elektronikus formában – az elektronikus rendszerén keresztül vagy a Megrendelésben megjelölt címre email küldésével – az Ügyfél rendelkezésére bocsátani vagy a Termékekkel együtt az Ügyfél címére megküldeni.

5.3.3.        A fenti rendelkezésekben megjelölt bankszámlára történő kifizetés – az azon történő jóváírás időpontjától - az Ügyfélnek az Eladó felé fennálló Vételár-fizetési kötelezettsége teljesítésének minősül.

5.3.4.        Az Eladó kötelezettséget vállal a Vételár összegéről és a nyújtott szolgáltatások díjáról elektronikus számla kibocsátására. A számlákat a Weboldalon keresztül bocsátják az Ügyfél rendelkezésére.

5.3.5.        A jelen Adásvételi Szerződés alapján tett bármely kifizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen az összeget a fogadó személy bankszámláján (amely az Eladó tekintetében a Turbado.hu Kft. bankszámláját jelenti) jóváírják.

5.3.6.        Amennyiben a Vételár és egyéb szolgáltatási díjak a lejárati időn belül nem kerülnek kiegyenlítésre, az Ügyfél kötelezettséget vállal a jogszabályok szerint megengedett törvényes késedelmi kamatnak megfelelő összegű kamat megfizetésére.

5.3.7.        Amennyiben a kifizetések hitelkártyával vagy más hasonló kártyával történnek, úgy az ilyen kifizetések végrehajtását a B-payment Zrt. (Borgun, 1132 Budapest, Váci út 4.)  végzi, azon általános szerződési feltételek alapján, amelyek szerint ezen jogalany a kártyás kifizetések végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja.

5.3.8.        A Felek elismerik és megállapodnak, hogy valamennyi számla elektronikus formában kerül kibocsátásra, és az Ügyfél azt vagy a Weboldalfiókján keresztül éri el, vagy azt az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címére megküldött email útján bocsátják az Ügyfél rendelkezésére.

6.     SZEMÉLYES ADATOK

6.1.1.        A jelen Weboldal ÁSZF 2011. évi CXII. törvény-nyel összhangban biztosítja a személyes adatok védelmét és kezelését.

6.1.2.        Az Ügyfél a hozzájárulását adja az Eladó részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során az Eladó részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az Ügyfél az érintett személyes adatokat nem kötelező jelleggel adja meg, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy az Eladó szolgáltatásokat nyújtson az Ügyfélnek.

6.1.3.        Az Ügyfél a hozzájárulását adja az Eladó részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során vagy egyébként az Eladó részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az érintett személyes adatok nem kötelező jelleggel kerülnek az Eladó részére megadásra, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy az Eladó szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználónak.

6.1.4.        Az Eladó az Ügyfél személyes adatait Személyes Adatkezelőként eljárva kezeli, míg a Turbado.hu Kft (székhely: 1184 Budapest, Üllői út 390. U7., cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-43, képviseli: Szabó Dénes ügyvezető) a vevőszolgálat és logisztikai tekintetében a Turbado.hu Kft. külön szerződése alapján a személyes adatok feldolgozójaként jár el.

6.1.5.        A fent megjelölt társaságok a személyes adatokat a jelen Adásvételi Szerződés alapján az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások, illetve további szerződések (így különösen az Adásvételi Szerződést) megkötése, valamint ezen szerződések teljesítése és szükséges érvényesítése érdekében kezelik, továbbá azért, hogy a Felhasználót az Eladó tevékenységéről és ajánlatairól (marketing célokra) információval lássák el, ideértve az ilyen kereskedelmi információk elektronikus formában történő szolgáltatását is.

6.1.6.        A Felhasználó többek között jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, és azokat a Felhasználó Weboldal fiókjába való belépést követően kijavítani vagy törölni.

6.1.7.        A személyes adatok kezelése során a fent megjelölt Személyes Adatkezelő és a Turbado.hu Kft. mint személyes adatfeldolgozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a Weboldalon közzétett adatvédelmi szabályzattat összhangban járnak el.

7.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7.1.1.        A Felek közötti minden értesítés megtehető elektronikus formában a Felek szerződéskötéskor kölcsönösen megadott email címére (az Eladónak: a vevő által megadott, míg az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címre) vagy írásban. Írásbeli kommunikáció esetén az Ügyfél a Turbado.hu Kft. fent megjelölt székhelyének címére köteles minden írásbeli kommunikációt megküldeni, míg az Eladó valamennyi írásbeli kommunikációt az Ügyfélnek a Weboldal regisztrációs űrlapján megjelölt címére köteles megküldeni. Mindkét Fél köteles a másik Felet tájékoztatni a levelezési címének bármely megváltozásáról; ennek elmaradása esetén a mulasztó fél viseli annak kockázatát, hogy a korábbi címre küldött kommunikációt sikeresen kézbesítettnek lehet tekinteni.

7.1.2.        Amennyiben az illetékes bíróság jelen Adásvételi Szerződés bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, úgy az Adásvételi Szerződés (beleértve annak valamennyi további rendelkezését) hatályos és érvényes marad, mintha ezen érvénytelen vagy végrehajthatatlan kikötés soha nem is lett volna az Adásvételi Szerződés része.

7.1.3.        Az Adásvételi Szerződés a Weboldal regisztrált Felhasználójával elektronikus formában kerül megkötésre.

7.1.4.        Az Adásvételi Szerződés bármely módosításához mindkét Fél előzetes hozzájárulása szükséges, amely az Adásvételi Szerződés módosításának elfogadásával, elektronikus formában is megadható.

7.1.5.        Az Adásvételi Szerződésre az Eladó Adásvételi Szerződésének a Megrendelés Ügyfél általi leadásának napján elérhető és közzétett Általános Szerződési Feltételei alkalmazandók (és ezen Általános Szerződési Feltételek a Felek közötti Adásvételi Szerződés elválaszthatatlan részét képezik). Az Adásvételi Szerződés ezen Általános Szerződési Feltételeinek bármely ezt követően közzétett új változata nincs kihatással a Felek jogviszonyára, hacsak az Ügyfél a fenti rendelkezéssel összhangban kifejezetten el nem fogadja az Adásvételi Szerződés módosítását.

7.1.6.        Az Adásvételi Szerződésre a Magyar köztársaság joga az irányadó. A választott irányadó jog semmilyen módon nem korlátozza vagy zárja ki a Felhasználónak a Magyarországon irányadó, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt jogait.


 

 

ÁSZF/2. Általános Szerződési Feltételek Bérlés Esetén 

(Mobil telefonokkal és egyéb elektronikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására vonatkozó feltételek.)

 

http://www.turbado.eu 
http://www.turbado.hu

 

A Turbado EU Ltd. Bérleti Szerződésének Általános Szerződési Feltételei

Kelt: 2014. november 14.

1.     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.      Bevezető rendelkezések

1.1.1.        Jelen dokumentum az Ügyfél (lásd az alábbi meghatározást) mint bérlő és Turbado EU Ltd. (lásd az alábbi meghatározást, amely a továbbiakban Szolgáltatóként is meghatározásra került) mint bérbeadó között megkötésre kerülő és a Termék vagy Termékek (lásd az alábbi meghatározást) bérletére és a Szolgáltató által további szolgáltatások nyújtására irányuló bérleti szerződések (a továbbiakban mint „Bérleti Szerződés”) általános szerződési feltételeit rögzíti. A jelen dokumentumban a Bérleti Szerződésre tett minden hivatkozás a jelen általános szerződési feltételekre tett hivatkozásként értendő.

1.1.2.        Jelen dokumentum ingyenesen elérhető a Weboldalról (lásd az alábbi meghatározást) minden Felhasználó (lásd az alábbi meghatározást) számára, és minden Felhasználó jogosult azt kinyomtatni, letölteni, illetve merevlemezre lementeni vagy a tartalmát más módon megőrizni.

1.1.3.        A Felhasználó köteles megismerkedni a Bérleti Szerződés jelen általános szerződési feltételeivel, illetve, mivel jelen dokumentum rögzíti a Felhasználónak a Bérleti Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, köteles azokat bármely Termékre vonatkozó Megrendelésnek a Weboldalon keresztül történő leadása előtt elfogadni.

1.2.      Egyedi szerződések

A Bérleti Szerződés egy egyedi jogi aktus, amely a Bérleti Szerződést kötő Felek által esetlegesen megkötött más jogi megállapodáshoz vagy szerződéshez nem kapcsolódik. Így különösen, a Bérleti Szerződés független azon megállapodástól, amely alapján a Felhasználó jogosult a Weboldal használatára.

1.3.      Meghatározások

1.3.1.        Turbado.hu Kft.: a Turbado.hu Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1184 Budapest, Üllői út 390. U7., cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-43, képviseli: Szabó Dénes Gyula ügyvezető) jelenti;

1.3.2.        Turbado EU Ltd.:. székhely: Suite 2, First Floor, Kenwood House 77A Shenley Road Borehamwood WD6, Egyesült Királyság; nyilvántartási szám: 09152610, kapcsolattartó/képviselő: [Stefan Durina ügyvezető] (a továbbiakban: Turbado EU Ltd. vagy Szolgáltató);

1.3.2.1.     Atlas Electronics s.r.o., Janka Krala 2635/13, Sturovo 943 02, Slovakia, ICO: 47165766, mely társaság a mobil- és elektronikai eszközök visszavásárlásával, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások és kötelezettségek átvételével foglalkozik.  

1.3.3.        Turbado EU LLC: székhely: 113 Barksdale Professional Center, Newark, DE 19711-3258,, Egyesült Államok; adószám: 4020425222, forgalmi adószám: SK4020425222, nyilvántartási szám: 5444904, bankszámlaszám.: SK53 1100 0000 0029 2589 7947, Swift kód:  TATRSKBX (a továbbiakban: Turbado EU LLC);

1.3.4.        Weboldal a www.turbado.hu domain név alatt elérhető internetes portált jelenti; Tárhelyszolgáltató neve, webcíme: https://www.exoscale.ch/

1.3.5.        Felhasználó a Weboldalt regisztrációval vagy anélkül használó  személyt jelenti; a Felhasználó regisztrálhatja magát annak érdekében, hogy bizonyos, a regisztrált Felhasználók részére fenntartott szolgáltatásokat is fogadhasson;

1.3.6.        Ügyfél – azt a természetes személyt jelenti, akivel a Szolgáltató a Bérleti Szerződést kötötte;

1.3.7.        Bérleti Szerződés – a Bérleti Szerződés jelen általános szerződési feltételeivel összhangban kötött azon megállapodást jelenti, amelyben a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Terméket bizonyos időtartamra és az alábbiakban rögzített feltételek mellett az Ügyfél használatába adja, illetve amelyben az Ügyfél kötelezettséget vállal az alábbiakban meghatározott Bérleti Díjnak a Szolgáltató részére történő megfizetésére;

1.3.8.        Termék bármely olyan, a Weboldalon részletesen ismertetett Terméket jelenti, amely tekintetében a Szolgáltató Bérleti Szerződéseket kíván kötni; a jelen dokumentumban a Termékre egyes számban tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amely kiterjed a Termékekre (többes számban) is;

1.3.9.        Felek a Szolgáltatót és az Ügyfelet jelenti, és a “Fél” ezen jogalanyok bármelyikét jelenti.

1.3.10.      Óvadék az Ügyfél által a Szolgáltatónak fizetendő, a Terméklistában minden egyes Termékre meghatározott mértékű pénzösszeget jelenti, amelyet a Szolgáltató a Bérleti Szerződésben meghatározott esetekben használhat fel, és amely az alábbiak szerint egészben vagy részben visszafizetendő az Ügyfélnek.

1.3.11.      Bérleti Díj a Terméklistában minden egyes Termékre meghatározott mértékű, az Ügyfél által a Termék használatáért az alábbi 5.2 pontban meghatározottak szerint a Szolgáltatónak fizetett pénzösszeget jelenti.

1.3.12.      Megrendelés a Felhasználónak Termék vagy Termékek tekintetében a Bérleti Szerződés kötésére – a Weboldalon keresztül elérhető elektronikus formában – tett ajánlatát jelenti.  

1.4.      A Bérleti Szerződés tárgya

1.4.1.        Az alábbiakban rögzített követelmények teljesítésével a Felek Bérleti Szerződést kötnek az Ügyfél által a Weboldalon elérhető Terméklistából választott Termék használatára.

1.4.2.        A Bérleti Szerződés alapján a Szolgáltató biztosítja az Ügyfél számára az érintett Terméket, az Ügyfél pedig – a Óvadék, illetve a Bérleti Díjak megfizetésének függvényében – jogosulttá válik ezen Terméket a Bérleti Szerződés időtartama alatt az alábbiakban foglalt feltételek mellett használni, illetve az Ügyfél köteles a Termékeket azok természetének és céljának megfelelően a Bérleti Szerződéssel összhangban használni.

1.4.3.        A Szolgáltató ezenkívül köteles az Ügyfél számára biztosítani a Termékhez kapcsolódó további szolgáltatásokat és azok használatát a Megrendelésben – vagy ha azokat a Bérleti Szerződés időtartama alatt külön rendelték meg, úgy az abban – foglaltak szerint.

1.5.      Turbado.hu Kft. szerepe

1.5.1.        A Szolgáltató a Bérleti Szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek egy részét vagy egészét a Turbado EU LLC -n (Delaware állambeli korlátolt felelősségű társaság; székhely: 113 Barksdale Professional Cen, 19711 Newark, New Castle megye, Egyesült Államok; adószám: 4020425189, forgalmi adószám: SK4020425189) keresztül gyakorolja/teljesíti.

1.5.2.        A Turbado EU LLC olyan szolgáltatásokat nyújt a Turbado EU Ltd. részére, amelyek célja a Turbado EU Ltd. Bérleti Szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek a gyakorlása/teljesítése, ideértve különösen a Turbado EU Ltd. üzleti modelljével kapcsolatos és a Bérleti Szerződéskötések megkönnyítésére irányuló marketing és reklám tevékenységeket, a vevőszolgálatot és a logisztikát.

1.5.3.        A Turbado EU LLC  igénybe vehet helyi társaságot annak érdekében, hogy az a Turbado EU LLC alvállalkozójaként eljárva a Szolgáltató üzleti modelljével kapcsolatos marketing és reklám tevékenységeket végezzen, illetve Bérleti Szerződések megkötését megkönnyítse. A Turbado.hu Kft. az előző mondatban említett alvállalkozóként jár el.

1.5.4.        Az Ügyfél ennek megfelelően elismeri, hogy a Bérleti Szerződés teljesítése körében – a kényelme érdekében – vele elsősorban a Turbado.hu Kft. fog kapcsolatot tartani, ugyanis de facto az fogja a Turbado EU Ltd. – a jelen Weboldal ÁSZF, illetve a Bérleti Szerződés szerinti – jogai és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges tevékenységeket (ideértve a vevőszolgálatot és a logisztikát) végezni.

1.5.5.        Az ezen megbízás alapján Turbado.hu Kft. hozzáféréssel rendelkezik a Weboldal helyi nyelvű verziójához, valamint a Turbado EU Ltd. adminisztrátori jogot biztosított a számára a tartalmának frissítése és a szükséges kötelezettségeknek való megfelelés érdekében; emellett a Turbado.hu Kft. elvégez a vevőszolgálat és a logisztika keretén belül a Bérleti Szerződés teljesítéséhez szükséges minden tényleges tevékenységet; hozzáféréssel rendelkezik az Ügyfelek által megadott személyes adatokhoz és azokat a jelen Bérleti Szerződés teljesítésére irányuló tevékenységek elvégzése érdekében kezeli. A Felhasználó elismeri, hogy a jelen Bérleti Szerződésben a Turbado EU Ltd. tevékenységére tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amelyet elvégezhet a Turbado.hu Kft. is.

1.5.6.        A Turbado EU Ltd. nevében vagy helyében sem a Turbado.hu Kft. sem pedig a Turbado EU LLC nem köt Bérleti Szerződéseket a Felhasználókkal. Emellett sem a Turbado.hu Kft. sem pedig a Turbado EU LLC nem részese a Bérleti Szerződésnek, és azok a Bérleti Szerződés megkötése és teljesítése során az Ügyfél és a Turbado EU Ltd. között közvetítőként nem járnak el. A Bérleti Szerződéssel kapcsolatban a Turbado.hu Kft. kizárólagos szerepe az alábbiakban meghatározottak szerint az, hogy a Turbado EU LLC igénybe veszi őt a Szolgáltató Bérleti Szerződés szerinti jogai és kötelezettségei gyakorlása/teljesítése érdekében szükséges tevékenységek elvégzésére. A Felek megállapodnak, hogy a Turbado.hu Kft. által a Bérleti Szerződés vonatkozásában elvégzett cselekményeket úgy kell tekinteni, mintha azokat közvetlenül a Szolgáltató végezte volna el.

2.     A Bérleti Szerződés MEGKÖTÉSE

2.1.      A Bérleti Szerződés megkötésének általános feltételei

2.1.1.        Az Óvadék és/vagy a Bérleti Díjak Weboldalon közzétett összege nem minősül a Ptk. értelmében vett ajánlatnak. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Bérleti Szerződés megkötése érdekében elérhető Terméklista, illetve az Óvadék és/vagy a Bérleti Díjak összege tekintetében változtatásokkal éljen.

2.1.2.        A Bérleti Szerződés akkor minősül megkötöttnek, amikor a Szolgáltató megerősíti (elfogadja) a Megrendelést. Az Óvadék és a Bérleti Díj összege, a Termék/Termékek Ügyfélnek átadandó részletes leírása, illetve a Szolgáltatónak a Megrendelésre adott megerősítésében foglalt feltételek a Megrendelés megerősítésének pillanatában minősülnek kötelező erejűnek. A Megrendelés megerősítése emailben kerül megküldésre az Ügyfélnek.

2.2.      Megrendelés leadása

2.2.1.1.     A Felhasználó a Megrendelést azon Termék/Termékek tekintetében adja le, amelyekre Bérleti Szerződést kíván kötni.

2.2.1.2.     A Megrendelés leadását a Felek a Bérleti Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak tekintik. A Megrendelés leadásával az Ügyfél megerősíti, hogy: azt a meghatározott Terméket választja, amelyre tekintettel a Bérleti Szerződést meg kívánja kötni; elfogadja az Óvadék és a Bérleti Díj összegét; továbbá azok üzlemenetet segítő, a Szolgáltató általi átmeneti felhasználását, valamint a Szolgáltató által a Bérleti Szerződés időtartama alatt az Ügyfélnek nyújtandó  egyéb szolgáltatások díjainak – a Szolgáltató mindenkori árlistájában meghatározott – összegeit; megismerte a jelen dokumentumban foglalt feltételeket, ezen feltételek képezik a Bérleti Szerződést, amelyet a Szolgáltatóval kíván megkötni, illetve ugyanezen rendelkezések szabályozzák az Ügyfél és Szolgáltató szerződéses jogviszonyát, amelyeket az Ügyfél elfogad.  

      

2.2.2.        A Felhasználó a Megrendelés leadásával regisztrálja magát a Weboldalon.

2.2.3.        A Megrendeléseket a Weboldalon keresztül, online vagy a Szolgáltató által megjelölt bármely más módon lehet leadni (a Szolgáltató így különösen bevezetheti, hogy a Megrendeléseket le lehessen adni telefonon, írásban vagy személyesen, és a Megrendelések más új leadási módjának ilyen bevezetése nem minősül a Bérleti Szerződés módosításának). A Megrendelés ilyen más módon történő leadása egyben a Felhasználó regisztrációjának minősül.

2.2.4.        A Felhasználó a Megrendelés leadása előtt köteles ellenőrizni a Megrendelésben kitöltött információk teljességét és helyességét.

2.2.5.        A Megrendelés akkor minősül online leadottnak, amikor valamennyi megkívánt információ ki van töltve és a Felhasználó ráklikkel az elfogadás ikonra.

2.2.6.        A Felhasználónak a Bérleti Szerződés kötésére vonatkozó ajánlati kötöttsége a Megrendelés leadásától számított 30 napos időszakig tart. A Megrendelés leadását követően a Bérleti Szerződés akkor minősül megkötöttnek, amikor a Felhasználó az alábbi 2.4 pontban foglaltak szerint megkapja a Szolgáltató megerősítő emailjét.  

2.2.7.        A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató minden egyes Termék tekintetében jogosult korlátozni az egy Megrendelés leadásával leadható Termékcikkek mennyiségét.

2.3.      Megrendelés űrlapján megkívánt információk

2.3.1.        A Megrendelés űrlapja elsősorban a következő adatok feltüntetését kívánja meg:

2.3.1.1.     a Felhasználó azonosító adatai (keresztnév és családi név, cím, telefonszám, e-mail cím), és szállítási cím, ha az különbözik a Felhasználó címétől;

2.3.1.2.     a Felhasználó számlázáshoz szükséges naprakész adatai (beleértve a nevét, címét, adószámát).

2.3.1.3.     a Felhasználó által választott Termék(ek) – beleértve annak nevét (és kereskedelmi kódját) és a fizetés módját, illetve a választandó  csomag fajtáját: így az lehet Basic - alapáras - vagy Premium - plusz 10 százalékos - de minimum 6000 HUF - összeggel növelt szolgáltatáscsomag). 

2.3.1.4.     a Megrendelés űrlapja magában foglal vagy magában foglalhat további információkat (amely függhet a Felhasználó választásától) ideértve: a Óvadék összegét; címkézést és a megrendelt Termék(ek)kre vonatkozó megrendelt szolgáltatások pontosabb meghatározását; a Termékek kiszállítási idejét és – amennyiben azokban megállapodás született – a vonatkozó szolgáltatások teljesítését és azok terjedelmét;

2.3.1.5.     a Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részét képező jelen Bérleti Szerződés feltételeit megismerte, hogy ezen feltételeket feltétel nélkül elfogadja, valamint a Felhasználó azon nyilatkozatát, hogy megismerte a Bérleti Szerződés felmondásának feltételeire vonatkozó utasításokat;

2.3.1.6.     a Felhasználónak az általa szolgáltatott adatok valóságtartalmára vonatkozó nyilatkozatát.

2.3.2.        A Felhasználó kizárólagosan felel a Megrendelésben kitöltött információk pontosságáért, valóságtartalmáért, teljességéért és helyességéért.

2.4.      Megrendelés átvétele és megerősítése

2.4.1.        A Felhasználó által leadott Megrendelés a Megrendelésben megjelölt Termékek tekintetében a Bérleti Szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak minősül. A Megrendelés leadását és Szolgáltató általi átvételét a Szolgáltató azonnal elektronikusan elismeri. Ha a Megrendelés teljesítése lehetséges, úgy a megerősítő email Felhasználónak történő elküldésével megerősítésre kerül a Megrendelés teljesítésre történő elfogadása is. Ezen megerősítés a Megrendelésben megjelölt Termékek tekintetében a Felhasználó által a Bérleti Szerződés megkötésére tett ajánlat elfogadásának minősül. A Szolgáltató válaszának hiánya semmilyen körülmények között nem tekinthető a Megrendelés elfogadásának.

2.4.2.        A megrendelt Termék raktárhiánya vagy a Megrendelés más okból történő teljesíthetetlensége esetén a Szolgáltató – a jogszabályi rendelkezésekben meghatározott határidőn belül – emailben tájékoztatja erről az Ügyfelet az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címén vagy az Ügyfél regisztrációs adatain keresztül, illetve ezen információt telefonon közli az Ügyféllel.  

2.4.3.        Ha a Megrendelés egészében nem, csak részben teljesíthető, a Szolgáltató felajánlhatja az Ügyfélnek: (i) a Megrendelés teljes törlését (amely – annak korábbi megkötése esetén –  a Bérleti Szerződés megszűnését eredményezi); (ii) a Megrendelés részleges törlését a Megrendelés nem teljesíthető része tekintetében (amely esetben a Megrendelést annak nem törölt része tekintetében teljesíteni kell); (iii) a Megrendelés felosztását és a Megrendelés eredeti teljesítési határidővel nem teljesíthető része tekintetében új teljesítési határidők megállapítását (amely esetben a Termékek külön csomagban is kiszállíthatók). Amennyiben az Ügyfél egyik előbbi lehetőséget sem választja, vagy ha az Ügyféllel a Szolgáltatón kívül álló okból nem sikerült felvenni a kapcsolatot, úgy a Szolgáltató azon Termékeket, amelyek tekintetében az Ügyfél Megrendelése teljesíthető, köteles kiszállítani, míg a Megrendelés másik részét törölni kell, és az Ügyfelet emailben értesíteni kell az ilyen részleges kiszállításról, illetve törlésről.  

2.4.4.        Ha az Ügyfél az Óvadékot előre kifizette és a Megrendelés törlésre vagy részlegesen törlésre kerül, úgy a Szolgáltató köteles az Óvadékot vagy – részleges törlésnél – annak részét a Bérleti Szerződés további rendelkezéseivel összhangban az Ügyfélnek visszaszolgáltatni.

2.4.5.        A Megrendelés Szolgáltató általi olyan törlését vagy elutasítását, amelyre a fenti rendelkezések vonatkoznak, a Felek a Bérleti Szerződés felmondására vonatkozó szerződéses jog gyakorlásaként értelmezik, amellyel a Szolgáltató a Bérleti Szerződés Ügyféllel történő megkötését követő 30 napon belül jogosult élni.

2.4.6.        A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató jogosult a Bérleti Szerződést annak Ügyféllel történő megkötését követő 30 napon belül felmondani, ha a megrendelt Termék a Szolgáltató telephelyén nem áll rendelkezésre, vagy ha az Ügyfél az Óvadék teljes összegének megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget.

3.     Ügyfél ELISMERŐ NYILATKOZATAI

3.1.1.        A Megrendelés leadásával a fogyasztónak minősülő Ügyfél ezennel elismeri, hogy a Bérleti Szerződés megkötését megelőzően megfelelő tájékoztatást kapott a Termék jellemzőiről; a Bérleti Szerződés tárgyáról és ezen tárgy jellegzetességeiről; a Felek jogairól és kötelezettségeiről; a fizetési feltételekről; a díjak összegéről és azok valamennyi eleméről (beleértve az adókat és illetékeket); a szállítási feltételekről (beleértve annak időpontját és költségeit); azon jogáról, hogy a Bérleti Szerződést a Termék kiszállítását követő 14 napon belül  felmondhatja; azon időszakról, amely alatt a Bérleti Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlati kötöttsége fennáll; a megkötött Bérleti Szerződés minimum időtartamáról; a Termék hibáival kapcsolatos értesítések megtételének helyéről és módjáról; azon jogról, hogy a Bérleti Szerződés – az első éves időtartama lejártát követően – egy hónapos felmondási idővel felmondható.

3.1.2.        A Szolgáltató a Termék kiszállításakor írásban biztosítja az Ügyfél részére a fenti információkat.

4.     A Termék KISZÁLLÍTÁSA és KEZELÉSE; REKLAMÁCIÓK; A Termék KICSERÉLÉSE, KIJAVÍTÁSA ÉS  VISSZASZOLGÁLTATÁSA

4.1.      Termék kiszállítása       

4.1.1.        A Bérleti Szerződés megkötésével a Szolgáltató köteles az Ügyfél által leadott és a Szolgáltató által megerősített Megrendelésben megjelölt Termékeket az alábbi 4.1.5 pontban foglalt határidőn belül szállítani. A Szolgáltató a Terméket hibamentesen köteles kiszállítani.

4.1.2.        A Szolgáltató a Turbado EU LLC-n keresztül szállítja a Terméket, amely ezt követően a Turbado.hu Kft-t veszi igénybe kezelés és kiszállítás céljára. Amennyiben az Ügyfél így döntene, a Termék kiszállítása biztosítható a Turbado.hu Kft. telephelyére is a fentebb jelölt határidőn belül. Ez utóbbi esetben az Ügyfelet a Turbado.hu Kft. értesíti az átvételre váró Termékről. Amennyiben a Termék 7 napon belül nem kerül átvételre, azt a Felek úgy tekintik, mint a Bérleti Szerződés súlyos megszegését, amely – a Megrendelés rendelkezései alapján – feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a Bérleti Szerződést 14 (tizennégy) napos felmondási idővel, az Ügyfélnek küldött email útján felmondja. Ha az Ügyfél az ezen felmondási idő végéig nem veszi át a Termékeket, a Felek közötti Bérleti Szerződés megszűntnek minősül. Ebben az esetben, ha az Ügyfél fizettet Óvadékot, a Szolgáltató köteles azt a Bérleti Szerződés megszűnésétől számított 14 napon belül az Ügyfélnek visszaszolgáltatni.

4.1.3.        A Termék kiszállítható harmadik fél szállítmányozó céggel is (beleértve a futárszolgálatokat is).

4.1.4.        A Terméknek az Ügyfél általi közvetlen átvételétől eltérő kiszállítási módja esetén, illetve a Termék helyi raktárról (azaz a Turbado.hu Kft. raktárából) történő megrendelése esetén a Szolgáltató 2-4  munkanapon belül köteles a Terméket az Ügyfélnek az Ügyfél Megrendelésében meghatározott címére kiszállítani. A fenti szállítási határidő az Óvadéknak a megerősítő emailben megjelölt bankszámlán történt jóváírásakor kezdődik, kivéve, ha az Ügyfél az Óvadéknak a kiszállításkor, készpénzben történő megfizetése mellett döntött, amely esetben a szállítási határidő az adott Ügyfélnek a megerősítő email kézhezvételétről küldött megerősítésekor kezdődik.

4.1.5.        A Termék kiszállításakor az Ügyfél köteles megvizsgálni (ellenőrizni), hogy a Terméken találhatók-e a Bérleti Szerződésnek való meg nem felelés (lásd a fenti meghatározást) látható jelei, illetve, hogy a Terméknek van-e látható sérülése.

4.2.      Sérült Termék és értékvesztés

4.2.1.        Az Ügyfél köteles a Termék jó állapotban megőrizni, és azt a rendeltetésének megfelelő célra használni. Az Ügyfél felel a felelősségi körébe tartozó okból az általa vagy harmadik felek által a Termékben okozott károkért. A Szolgáltató abban az esetben mentesül a hibás termék cseréjének/javíttatásának kötelezettsége alól, ha annak meghibásodása a nem rendeltetésszerű használatból (pl: fizikai behatások, kémiai anyagok hatásai, víz- vagy tűzkár) ered. 

4.2.2.        A Felek elismerik, hogy a Termékek elektronikai fogyasztói eszközök, így a Termékek idővel jelentős mértékben veszítenek értékükből az intenzív használat, valamint a technológiai fejlődés következtében.

4.3.      Reklamációs eljárás

4.3.1.        Az Ügyfél kényelme érdekében a Bérleti Szerződéssel, és különösen a Termék Bérleti Szerződésnek való meg nem felelésével kapcsolatos minden reklamációt a Turbado.hu Kft.-hez kell küldeni, és az érintett Terméket a Turbado.hu Kft. Budapesten, 1184 Üllői út 390. szám alatt található telephelyére kell eljuttatni. A reklamációt írásban a Turbado.hu Kft. Bp. 1184 Üllői út 390. címére vagy emailben a szia@turbado.hu címre kell elküldeni. A Felek elismerik, hogy a fenti rendelkezésekkel összhangban megküldött reklamációkat úgy kell tekinteni, mintha azokat közvetlenül a Szolgáltatónak küldték volna meg.

4.3.2.        A reklamációkat szükségtelen késedelem nélkül, de legkésőbb azok kézhezvételétől számított 14 napon belül el kell intézni.

4.3.3.        Az Ügyfél kényelme érdekében a reklamáció megtehető a Weboldalon elérhető reklamáció formanyomtatvány felhasználásával.

4.4.      Termékek kicserélése és kijavítása

4.4.1.        Ha a Bérleti Szerződés tárgyát képező Termék annak kiszállításakor nem felel meg a Bérleti Szerződésnek, a Szolgáltató köteles az adott Terméket kijavítani, vagy azt egy új Termékre kicserélni.

4.4.2.        A Termék akkor tekinthető úgy, mint amely megfelel a Bérleti Szerződésnek, ha az használható azon célra, amelyre a Terméket jellemzően használják, és ha a jellemzői megegyeznek az azonos fajtájú árucikkek jellemzőivel, valamint, ha a Termék – a Termék gyártója, eladója, vagy ezek képviselője, valamint a szolgáltatók vagy a Turbado.hu Kft. által nyilvánosan a Termék jellemzőivel és az ezen jellemzők várható időtartamával kapcsolatban tett biztosítások (ideértve különösen a Termék megfelelőségi jelölésén tett biztosításokat és a Termék csomagolásán, valamint a Termék reklámjában megjelölt információkat) alapján – megfelel a Felhasználó elvárásainak. A Termék nem felel meg a Bérleti Szerződésnek, ha az a fenti jellemzőknek nem felel meg, így különösen, ha olyan hibát tartalmaz, amely miatt rendeltetésszerűen vagy egyáltalán nem használható.

4.4.3.        A Termék kiszállításától számított 6 (hat) hónapon belül észlelt Bérleti Szerződésnek való meg nem felelés esetén a Felek vélelmezik, hogy a Termék annak kiszállításakor nem felelt meg a Bérleti Szerződésnek.

4.4.4.        Az Ügyfél saját maga a Terméken semmilyen javítást nem végezhet. Az Ügyfél a Termék tekintetében semmilyen változtatást vagy fejlesztést nem tehet. A Terméknek az Ügyfél általi bármely kijavítása, kicserélése, vagy megváltoztatása, illetve a Termék szükséges kijavításáról a Szolgáltatónak küldendő értesítése elmaradása a Bérleti Szerződés súlyos megszegésének minősül, és az alapján a Szolgáltató jogosult a Bérleti Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Termék visszaszolgáltatását követelni.

4.4.5.        A Termék kijavítását vagy kicserélését a nem megfelelő Termék Turbado.hu Kft.-hez (amely a Terméket – a Szolgáltató nevében eljáró – Turbado EU LLC alvállalkozójaként veszi át) történő megküldésekor úgy kell teljesíteni, hogy a Termék megvizsgálását követően a Turbado.hu Kft. – a Szolgáltató kötelezettségeit teljesítve – köteles azt a fenti 4.4.1 ponttal összhangban új Termékre kicserélni vagy a típus aktuális, legutolsó árán beszámítani más típus összegébe..

4.4.6.        A Termék Bérleti Szerződésnek való meg nem felelése esetén a fent említett Termék kicserélését a Termék kiszállítását követő első két évben a Szolgáltató az Ügyfél számára bármilyen további költség nélkül biztosítja. Az ezen időtartam lejártát követően a Szolgáltató a Termék bármely kijavítását vagy kicserélését – a további kifizetésekhez az Ügyfél előzetes hozzájárulását kikérve – az Ügyfél költségére végzi el, amely összegek levonhatók az Óvadék összegéből. A kétéves időtartam meghosszabbodik a reklamáció intézésének, és a Termék Ügyfél általi használhatatlanságának ebből eredő időszakával (ideértve a kijavításhoz szükséges időtartamot, ha a reklamáció teljesítésének módja az). A Termék kicserélése esetén a fenti két éves időtartam teljes mértékben az új Termékre vonatkozik az eredeti megrendeléstől datálva.

4.4.7.        Ha a Termék kijavítása vagy kicserélése megfelelő határidőn belül nem lehetséges, vagy az ilyen kijavítás vagy kicserélés az Ügyfél jelentős kényelmetlenségének kockázatával járna, az Ügyfél jogosult a Bérleti Szerződést felmondani vagy a Bérleti Szerződéssel kapcsolatos költségeinek csökkentését követelni, így különösen az Ügyfél engedményt követelhet a Bérleti Díjból vagy követelheti arra az időszakra vonatkozó Bérleti Díj visszafizetését, amely alatt nem részesült a szolgáltatásban.

4.4.8.        A fenti 4.4.6 pontban megjelölt időszak alatt az Ügyfél a Termék hibájának felfedezését követően azonnal, de legkésőbb a Termék Bérleti Szerződésnek való meg nem felelése felismerésétől számított 2 (két) hónapon belül jogosult a Termék kijavításának vagy kicserélésének követelésére vonatkozó jogát gyakorolni. Elegendő a 2 hónapos időtartamon belül értesítenie a Szolgáltatót a jelen pontban rögzített követeléseiről.

4.4.9.        Amennyiben a Felek a Termék azonos vagy hasonló modellre való kicserélésében állapodnak meg, úgy az ilyen új Termék kiszállítását szükségtelen késedelem nélkül, de legfeljebb a Feleknek a Termék kicserélésére vonatkozó megállapodásától számított 30 munkanapon belül kell teljesíteni. 

4.4.10.      Az Ügyfél nem hivatkozhat a Termék fenti értelemben vett olyan Bérleti Szerződésnek való meg nem felelésére, amelyről a Szolgáltató vagy a Turbado.hu Kft. (a Szolgáltató megbízottjaként eljárva) a Bérleti Szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően vagy a Termék kiszállításakor értesítette az Ügyfelet, illetve amelyről az Ügyfélnek – a Termék kiszállításának körülményei folytán – tudnia kellett.

4.4.11.      A Termék kijavítását vagy kicserélését írásban meg kell erősíteni, amely történhet elektronikus formában email küldése útján vagy az Ügyfél Weboldal fiókjából letöltéssel.

4.4.12.      A Turbado.hu Kft. a felmerült vásárlói panaszokat minden esetben kivizsgálja, az írásban felvetett, és a személyesen felvetett, de azonnal nem megválaszolható panaszokra mindig írásbeli választ ad. Amennyiben a  panasz kivizsgálására egy munkanapon belül nincs lehetőség, abban az esetben is egy napon belüli választ küld, illetve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően 30 napon belül válaszol a panaszra. Amennyiben az érdembeli válasszal a végfelhasználó nem ért egyet, úgy lehetősége van azt jelezni. Ebben az esetben a Turbado.hu Kft. köteles a panaszról egyedi számmal ellátott jegyzőkönyvet felvenni, illetve személyes panaszkezelés esetén a vásárlónak jogában ál kérni a vásárlók könyvét. A fentieken felhasználónak a végfelhasználónak jogában van az ODR rendszerében panaszt benyújtani, ahol Online módon kezdheti meg jogvitájának rendezését, vagy fordulhat a Budapesti Békéltető Testülethez, annak elérhetőségein  (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu).

4.4.13. A kellékszavatosság, termékszavatosság és a jótállás a Magyarországon hatályos rendeletek szerint vonatkozik - a Turbado.hu Kft közreműködésével - a Turbado EU LLC által értékesített/bérbeadott összes termékre. A bruttó 10000Ft-ot meg nem haladó kiskereskedelmi áru tartós fogyasztási cikkekre a termékszavatosság, míg az azt meghaladó termékekre a jótállás szabályai irányadóak.

4.5.      A Termékek visszaszolgáltatása

4.5.1.        Az Ügyfél a Termék kiszállításától számított 14 napon belül jogosult a Bérleti Szerződést indokolás nélkül felmondani és a Terméket visszaszolgáltatni, illetve a teljesen kifizetett Óvadék visszaszolgáltatását követelni. Jelen pont nem vonatkozik a fogyasztónak nem minősülő Ügyfélre.

4.5.2.        Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Bérleti Szerződés megszűnése után a Terméket abban az állapotban szolgáltatja vissza a Szolgáltatónak, ahogy azt megkapta.

4.5.3.        Amennyiben a Termék visszaszolgáltatására a Bérleti Szerződés fenti 4.5.1 pontjától eltérő okból történő megszűnése után kerül sor, a Szolgáltató kötelezettséget vállal a Termék megvizsgálására és a Termék tényleges állapotának és aktuális értékének megállapítására. A fentiek tekintetében a Szolgáltató nevében a Turbado EU LLC jár el, és ezzel összefüggésben alvállalkozóként a Turbado.hu Kft. veszi igénybe.

4.5.4.        Ha a Termék elveszett, az Ügyfél mindaddig köteles a Bérleti Díj megfizetésére, ameddig a Termék elvesztését az illetékes nemzeti hatóságoknak be nem jelenti, és azok az új birtokos személyét fel nem derítik, avagy a Szolgáltatót egyébként arról nem értesítik. A Felek megállapodnak, hogy a Termék elvesztése esetén a Szolgáltató felelőssége korlátozott, illetve megegyezik az Ügyfél által fizetett Óvadék összegével.

4.5.5.        Ha az árukat hiányosan vagy sérülten szolgáltatják, a Szolgáltató jogosult az ebből származó kárának megtérítését követelni, amely kártérítés levonható az Ügyfélnek visszaszolgáltatandó Óvadék összegéből.

4.5.6.         Meghibásodás estén az Ügyfél kérheti az "Expressz-Javítás" szolgáltatáscsomagot, melynél a Szolgáltató 90% (1 éven belül) ill 70%-ban (1-2 év között)  írja jóvá a kezdeti befizetés összegét egy újabb megrendelés teljesítésében. Abban az esetben, ha az új megrendelés összege magasabb a fennmaradó összegnél, az Ügyfél köteles kifizetni a különbözetet.  Ha az új megrendelés összege alacsonyabb, mint a fennmaradó összeg, akkor a különbözet elvész az Ügyfél számára. A szolgáltatás bolti garanciái továbbra is az eredeti megrendelés napjától datálódnak, ugyanúgy mint bármely más termékcsere esetén is. 

5.     FIZETÉSEK

5.1.      Óvadék

5.1.1.        Az Óvadék a Termék visszaszolgáltatásának, illetve a károk, elvesztés vagy egyéb rongálódás (ideértve a Termék értékvesztését) megfizetésének, valamint az Ügyfél Bérleti Szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál.

5.1.2.        Az Ügyfél az Óvadékot a Bérleti Szerződés tárgyát képező Termékre tekintettel a Megrendelésben meghatározott összegben fizeti meg, függően attól, hogy alap vagy Premium szolgáltatáscsomagot választott. Premium csomag esetén az alap összegre 10% többletösszeg kerül felszámításra.

5.1.3.        Az Ügyfél az Óvadékot a választásának és kényelmének megfelelően fizetheti meg: vagy a Bérleti Szerződés megkötésekor átutalással vagy a mindenkor elérhető más távoli fizetést lehetővé tevő módon vagy a kiszállítás időpontjában (kiszállításkor készpénzben).

5.1.4.        Az Óvadék teljesen visszaszolgáltatásra kerül, ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél a Termék kiszállításától számított 14 napon belül a Bérleti Szerződést felmondja, és így a Terméket visszaszolgáltatja. A felmondást az Ügyfél jelezheti emailben vagy telefonon illetve személyesen is - irodánkban -; minden esetben kitöltve a Lemondó nyilatkozatot, melyet a Szolgáltató bocsát rendelkezésre vagy letölthető a belső linkről. A Szolgáltató a Termék átvételétől számított 14 napon belül szolgáltatja vissza az Óvadékot vagy annak fennmaradó összegét (mivel a Termék átvételére a Turbado.hu Kft. jogosult, a 14 napos időtartam azon a napon kezdődik, amelyen a Turbado.hu Kft. átvette a Terméket).

5.1.5.        Az Óvadék a Bérleti Szerződés megszűnését követően jár vissza. A Felek elismerik és megállapodnak, hogy az Ügyfélnek a Bérleti Szerződés megszűnését követően visszaszolgáltatott Óvadék összege csökkenthető az Ügyfélnek – meg nem fizetett Bérleti Díj vagy a Szolgáltatónak fizetendő más összeg (ideértve a kártérítést is) folytán – a Szolgáltatóval szemben fennálló tartozása összegével.

Promóciós időszak: a 2014.12.31. előtt aláírt szerződéseknél nem fizet éves bérleti díjat (0,01€=1eur cent) a Bérlő/Ügyfél, mert ezt az időszakot a Szolgáltató promóciós célok miatt díjmentesítettnek tekinti.

A Megrendelő által átutalt óvadék visszatérítése az alábbi,  Turbado EU LTD és Atlas Electronics s.r.oáltal meghatározott szabályok szerint történik: (az Eszköz visszaszolgáltatásának időpontjától függően, tekintettel a bérlet időtartama alapján számítandó – az Eszköz értékcsökkenésére tekintettel kiterhelésre kerülő - amortizációs díj (a továbbiakban: Amortizációs Díj) kiszámlázására, és óvadékból történő levonására, azaz az óvadék összegébe való beszámításra):

• a bérlet kezdetétől számított 6 hónapon belüli visszaszolgáltatás esetén: a Megrendelő részére visszafizetendő összeg az óvadék 40 %-a,

• a bérlet kezdetétől számított 6 hónapon túli, és 12 hónapon belüli visszaszolgáltatás esetén: a Megrendelő részére visszafizetendő összeg az óvadék 30 %-a,

• a bérlet kezdetétől számított 12 hónapon túli, és 18 hónapon belüli visszaszolgáltatás esetén: a Megrendelő részére visszafizetendő összeg az óvadék 20 %-a,

• a bérlet kezdetétől számított 18 hónapon túli, és 24 hónapon belüli visszaszolgáltatás esetén: a Megrendelő részére visszafizetendő összeg az óvadék 10 %-a,

• a bérlet kezdetétől számított 24 hónapon túli visszaszolgáltatás esetén, a 24-ik hónapot követően, majd minden további 6 hónap elteltével 50 %-al csökken a visszafizetendő összeg mértéke (tehát: 24 hónap után: óvadék 5 %-a, 30 hónap után: óvadék 2,5 %-a, 36 hónap után: óvadék 1,25 %-a, stb).

Premium csomag választásánál a következők lépnek életbe:

  • Ingyenes ki- és visszaszállítás a teljes időszak alatt
  • Az első 15 napon át 100%-os pénzvisszafizetés a szerződéstől való elállás esetén
  • A 15-30 napos időintervallumban pénzvisszafizetési garancia, amely a 10%-os Premium csomag díját nem érinti
  • A Termék bármikori visszavételezése az Ügyfél kérésére
  • A Termék cseréje meghibásodás esetén egy másik eszközre, értékegyeztetéssel

5.1.6.        Amennyiben az Óvadék visszafizetését az Ügyfél követeli, az Ügyfél jogosult megválasztani, hogy az a következő módok közül miként kerüljön visszaszolgáltatásra: vagy a bankszámlán történő jóváírással (ha az Ügyfél megadta a bankszámlaszámát) vagy a más Termékekre fizetendő Óvadékba történő beszámítással, illetve a Szolgáltató által nyújtott más szolgáltatások kifizetésével.   

5.2.      Bérleti Díj

5.2.1.        Az Ügyfél köteles a Bérleti Díjat a Bérleti Szerződés tárgyát képező Termékre tekintettel az Ügyfél által leadott Megrendelésben meghatározott összegben megfizetni.

5.2.2.        A Termék Bérleti Díja a Termék mindenkori Árlistájában van feltüntetve, és az a Bérleti Szerződés Időtartama alatt változhat. Az Árlistában feltüntetett Bérleti Díjak bruttó árak.

5.2.3.        A Bérleti Díj két részből áll: (i) Dinamikus Bérleti Díj (DRF) és (ii) Állandó Bérleti Díj (CRF).

5.2.4.        A DRF a Termék Bérleti Szerződés szerinti használatára fizetendő Bérleti Díj. A DRF a Bérleti Szerződés megszűnésekor fizetendő, és annak összege annak az időtartamnak a hosszától függ, amely alatt az Ügyfél a Terméket használta. A Termék mindenkori Árlistája tünteti fel a Termék használatának különböző hosszára alkalmazandó DRF-et. A félreértések elkerülése végett ezen szabály semmilyen mértékben nem korlátozza az Ügyfelet abban, hogy a Bérleti Szerződést a 6.1.2 pont szerint felmondja.

5.2.5.        Az Állandó Bérleti Díj megegyezik a Termékre az Árlista szerint fizetendő CRF összegével, amely a Szolgáltató által arról kibocsátott számla kézhezvételekor, évente fizetendő, összege 0,01€=1eur cent.

5.2.6.        A Bérleti Díj vagy a Bérleti Szerződés alapján nyújtott más szolgáltatás díjazásának kifizetése az Ügyfél részre kibocsátott számla alapján történik. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a számlákat elektronikus formában kapja meg.

5.3.      Más szolgáltatások díjazása

5.3.1.        A Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató a Weboldalon megjelölt díjazás ellenében (a mindenkori árlista alapján, amely tekintetében a Szolgáltató – amikor szükségesnek tartja – változtatásokkal élhet) az Ügyfél arra vonatkozó kérése alapján a Weboldalról elérhető, más szolgáltatásokat is nyújthat az Ügyfélnek. Ilyen esetben a Felek a szolgáltatás nyújtásáról külön szerződést kötelesek kötni, azzal, hogy a Felek minden ilyen jövőbeli szerződés tekintetében előre megállapodnak a következőkben.

5.3.2.        Az ilyen más szolgáltatások díjazása a tárgyhó (amelyben a szolgáltatás nyújtásra került) 15. napjáig fizetendő, hacsak az ilyen szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyedi feltételek másként nem rendelkeznek vagy alkalmazandók.

5.4.      Fizetési feltételek

5.4.1.        Az Ügyfél a Turbado.hu Kft. Megrendelésben megjelölt számú bankszámlájára köteles az Óvadékot, illetve a Felek jogviszonyával kapcsolatban fizetendő minden más összeget megfizetni. A Turbado.hu Kft. ezen összegeket a Turbado EU Ltd nevében fogadja el, amely pedig a Szolgáltató kereskedelmi megbízottjaként jár el.

5.4.2.        A Megrendelés Ügyféltől való befogadása és megerősítése után a Szolgáltató köteles az Óvadéknak megfelelő összegről bizonylatot kiállítani és azt vagy elektronikus formában – az elektronikus rendszerén keresztül vagy a Megrendelésben megjelölt címre email küldésével – az Ügyfél rendelkezésére bocsátani vagy a Termékekkel együtt az Ügyfél címére megküldeni.

5.4.3.        A fenti rendelkezésekben megjelölt bankszámlára történő kifizetés az Ügyfélnek a Szolgáltató felé fennálló Bérleti Díjfizetési kötelezettsége teljesítésének minősül.

5.4.4.        A Szolgáltató kötelezettséget vállal az Óvadék megfelelő összegének és – amennyiben alkalmazandó – más összegeknek általában az Ügyfél bankszámlájára történő átutalás útján való visszaszolgáltatására és a nyújtott szolgáltatásokról elektronikus számla kibocsátására. A számlákat a Weboldalon keresztül bocsátják az Ügyfél rendelkezésére. A visszaszolgáltatandó összegek teljesítésére a Szolgáltató a Turbado EU LLC-n keresztül jár el, amely pedig a Turbado.hu Kft-t veszi igénybe alvállalkozóként e célból.

5.4.5.        A jelen Bérleti Szerződés alapján tett bármely kifizetés napjának az a nap tekintendő, amelyen az összeget a fogadó személy bankszámláján (amely a Szolgáltató tekintetében a Turbado.hu Kft. bankszámláját jelenti) jóváírják.

5.4.6.        Amennyiben a díjak/Óvadék a lejárati időn belül nem kerülnek kiegyenlítésre, az Ügyfél kötelezettséget vállal a jogszabályok szerint megengedett törvényes késedelmi kamatnak megfelelő összegű kamat megfizetésére.

5.4.7.        Amennyiben a kifizetések hitelkártyával vagy más hasonló kártyával történnek, úgy az ilyen kifizetések végrehajtását a BudapestBank Zrt. (1138. Bp. Váci út 193.) vagy B-payment - Borgun - végzi, azon általános szerződési feltételek alapján, amelyek szerint ezen jogalany a kártyás kifizetések végrehajtásával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtja.

5.4.8.        A Felek elismerik és megállapodnak, hogy valamennyi számla elektronikus formában kerül kibocsátásra, és az Ügyfél azt vagy a Weboldalfiókján keresztül éri el, vagy azt az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címére megküldött email útján bocsátják az Ügyfél rendelkezésére.

6.     A SZerződés időtartama

6.1.1.        Jelen Szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.

6.1.2.        Az Ügyfél a Termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult a Bérleti Szerződést indokolás nélkül felmondani. Az Ügyfél a szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést nem jogosult felmondani, ha a szolgáltatás teljesítése a jelen pont első mondatában megjelölt felmondási határidő előtt az Ügyfél hozzájárulásával megkezdődött.

6.1.3.        A Bérleti Szerződés rendelkezéseinek Ügyfél általi bármely megsértése a Bérleti Szerződés megszegésének minősül, és így a Bérleti Szerződésnek, illetve a Felek között szolgáltatások nyújtására vonatkozó bármely más szerződésnek a Szolgáltató általi – a Szolgáltató döntésének függvényében – részleges vagy teljes felmondására ad alapot. Ilyen esetben a Szolgáltató értesíti az Ügyfelet a felmondás indokairól, és a felmondás azon hónap utolsó napjára szól (azaz akkor szűnik meg a Bérleti Szerződés), amelyben a felmondó nyilatkozatot az Ügyfél részére kézbesítették. A félreértések elkerülése végett a Felek elismerik, hogy a felmondó nyilatkozatot a Turbado.hu Kft. is közölheti az Ügyféllel, és az kötelező erővel bír a Bérleti Szerződést kötő Felek tekintetében.

6.1.4.        Az Ügyfél a következő mondatban feltétel mellett jogosult jelen Szerződést azon hónap utolsó napjára felmondani (azaz akkor szűnik meg a Bérleti Szerződés), amelyben a felmondó nyilatkozatot a Szolgáltató részére kézbesítették. A Szerződés felmondása azon feltételtől függ, hogy az Ügyfél köteles a Bérleti Szerződés tárgyát képező Terméket a felmondási idő végéig visszaszolgáltatni. A felmondó nyilatkozat közölhető a Szolgáltatóval akként, hogy a Terméket a Turbado.hu Kft. telephelyére küldik, míg a felmondó nyilatkozatot írásban közlik a Turbado.hu Kft-vel.

6.1.5.        A Bérleti Szerződés megszűnésével az Ügyfél részére a Bérleti Szerződés alapján a szolgáltatások vagy a Termékek használatára adott minden jogosultság megszűnik. A szerződéses jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató – a Bérleti Szerződés vagy jogszabály kifejezett ellentétes rendelkezése hiányában – nem köteles az Ügyféltől fogadott semmilyen kifizetést visszaszolgáltatni. A Bérleti Szerződésből eredő valamennyi kiegyenlítetlen számlát vagy rendezetlen fizetési kötelezettséget vagy követelést (ideértve a Bérleti Szerződés megszűnése után alkalmazandókat is) legkésőbb a Bérleti Szerződés megszűnését követő tizennégy (14) napon belül ki kell egyenlíteni.  A Szolgáltató köteles az Óvadéknak megfelelő összeget a Bérleti Szerződéssel összhangban az Ügyfélnek visszaszolgáltatni. Az Ügyfél a fenti 6.1.1 ponttal összhangban köteles a Terméket a Bérleti Szerződés megszűnésekor visszaszolgáltatni.

6.1.6.        A Bérleti Szerződés megszűnése nincs kihatással a személyes adatok védelmére, kötbérre, illetve azon jogokra és kötelezettségekre vonatkozó rendelkezésekre, amelyek természetüknél fogva a szerződéses jogviszony vége után is nyilvánvalóan fennmaradnak (így különösen, a szerződéses jogviszony megszűnését megelőzően nyújtott szolgáltatások pénzügyi rendezésére vonatkozó kötelezettség).

7.     SZEMÉLYES ADATOK

7.1.1.        A jelen Weboldal ÁSZF a 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban biztosítja a személyes adatok védelmét és kezelését.

7.1.2.        Az Ügyfél a hozzájárulását adja a Szolgáltató részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során a Szolgáltató részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az Ügyfél az érintett személyes adatokat nem kötelező jelleggel adja meg, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy a Szolgáltató szolgáltatásokat nyújtson az Ügyfélnek.

7.1.3.        Az Ügyfél a hozzájárulását adja a Turbado EU Ltd. részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során vagy egyébként a Turbado EU Ltd. részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az érintett személyes adatok nem kötelező jelleggel kerülnek a Turbado EU Ltd. részére megadásra, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy a Turbado EU Ltd. szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználónak.

7.1.4.        A Turbado EU Ltd. az Ügyfél személyes adatait Személyes Adatkezelőként eljárva kezeli, míg a Turbado.hu Kft. (székhely: 1184 Budapest, Üllői út 390. U7., cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-43) a vevőszolgálat és logisztikai tekintetében a Turbado EU Ltd. és a Turbado.hu Kft. külön szerződése alapján a személyes adatok feldolgozójaként jár el.

7.1.5.        A fent megjelölt társaságok a személyes adatokat a jelen Bérleti Szerződés alapján az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatások, illetve további szerződések (így különösen a Bérleti Szerződést) megkötése, valamint ezen szerződések teljesítése és szükséges érvényesítése érdekében kezelik, továbbá azért, hogy a Felhasználót a Turbado EU Ltd. tevékenységéről és ajánlatairól (marketin célokra) információval lássák el, ideértve az ilyen kereskedelmi információk elektronikus formában történő szolgáltatását is.

7.1.6.        A Felhasználó többek között jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, és azokat a Felhasználó Weboldal fiókjába való belépést követően kijavítani vagy törölni.

7.1.7.        A személyes adatok kezelése során a fent megjelölt Személyes Adatkezelő és a Turbado.hu Kft. mint személyes adatfeldolgozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a Weboldalon közzétett adatvédelmi szabályzattat összhangban járnak el.

8.     ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1.1.        A Felek közötti minden értesítés megtehető elektronikus formában a Felek szerződéskötéskor kölcsönösen megadott email címére (a Szolgáltatónak: szia@turbado.hu, míg az Ügyfélnek a Megrendelésben megjelölt email címre) vagy írásban. Írásbeli kommunikáció esetén az Ügyfél a Turbado.hu Kft. – mint a Szolgáltató megbízottja – fent megjelölt székhelyének címére köteles minden írásbeli kommunikációt megküldeni, míg a Szolgáltató valamennyi írásbeli kommunikációt az Ügyfélnek a Weboldal regisztrációs űrlapján megjelölt címére köteles megküldeni. Mindkét Fél köteles a másik Felet tájékoztatni a levelezési címének bármely megváltozásáról; ennek elmaradása esetén a mulasztó fél viseli annak kockázatát, hogy a korábbi címre küldött kommunikációt sikeresen kézbesítettnek lehet tekinteni.

8.1.2.        Amennyiben az illetékes bíróság jelen Bérleti Szerződés bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, úgy a Bérleti Szerződés (beleértve annak valamennyi további rendelkezését) hatályos és érvényes marad, mintha ezen érvénytelen vagy végrehajthatatlan kikötés soha nem is lett volna a Bérleti Szerződés része.

8.1.3.        A Bérleti Szerződés a Weboldal regisztrált Felhasználójával elektronikus formában kerül megkötésre.

8.1.4.        A Bérleti Szerződés bármely módosításához mindkét Fél előzetes hozzájárulása szükséges, amely a Bérleti Szerződés módosításának elfogadásával, elektronikus formában is megadható.

8.1.5.        A Bérleti Szerződésre a Szolgáltató Bérleti Szerződésének a Megrendelés Ügyfél általi leadásának napján elérhető és közzétett Általános Szerződési Feltételei alkalmazandók (és ezen Általános Szerződési Feltételek a Felek közötti Bérleti Szerződés elválaszthatatlan részét képezik). A Bérleti Szerződés ezen Általános Szerződési Feltételeinek bármely ezt követően közzétett új változata nincs kihatással a Felek jogviszonyára, hacsak az Ügyfél a fenti rendelkezéssel összhangban kifejezetten el nem fogadja a Bérleti Szerződés módosítását.

8.1.6.        A Bérleti Szerződésre az Egyesült Királyság joga az irányadó. A választott irányadó jog semmilyen módon nem korlátozza vagy zárja ki a Felhasználónak a Magyarországon irányadó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglalt jogait.

 

A Turbado.hu Kft. Általános Szerződési Feltételei

 

Kelt: 2014. november 14.

 

1.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1       Bevezető rendelkezések

(a)     Jelen dokumentum a Weboldal (lásd az alábbi meghatározást) Felhasználó (lásd az alábbi meghatározást) általi felhasználásának és ahhoz való hozzáférésének, illetve az alább meghatározott, Turbado EU Ltd. (székhely: Suite 2, First Floor, Kenwood House 77A Shenley Road Borehamwood WD6 1AG Egyesült Királyság; nyilvántartási szám: 09152610, kapcsolattartó/képviselő: Stefan Durina (a továbbiakban mint Turbado EU Ltd.) által nyújtott további szolgáltatások nyújtásának Általános Szerződési Feltételeit rögzíti (ezen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban mint a „Weboldal ÁSZF”). A Turbado EU Ltd. és a Felhasználó a továbbiakban együtt mint Felek és külön-külön mint Fél;

(b)    A Weboldal ÁSZF ingyenesen elérhető a Weboldalról minden Felhasználó számára, és minden Felhasználó jogosult azt kinyomtatni, letölteni, illetve merevlemezre lementeni vagy a tartalmát más módon megőrizni.

(c)     A Felhasználó köteles megismerkedni a Weboldal ÁSZF-fel, illetve, mivel a Weboldal ÁSZF rögzíti a Felhasználónak a Weboldal használatával és/vagy Bérleti Szerződés (lásd az alábbi meghatározást) megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, köteles azokat a Weboldal használatának megkezdése előtt elfogadni.

(d)    A Weboldal neve, logója, védjegyei és tartalma jogi oltalom alatt állnak.

 

1.2       Egyedi szerződések

A Weboldal ÁSZF szerinti szerződések és a Bérleti Szerződés (lásd az alábbi meghatározást) egyedi szerződéseknek minősülnek, és a rendelkezéseik kizárólag az adott szerződések részes feleire alkalmazandók.

1.3       Meghatározások

(a)     Turbado.hu Kft.: a Turbado.hu Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1184 Budapest, Üllői út 390. U7., cégjegyzékszám: Cg.01-09-176550, adószám:  24671378-2-43, képviseli: Szabó Dénes Gyula ügyvezető) jelenti;

(b)    Weboldal Adminisztrátor: a Turbado EU Ltd-t jelenti,

(c)     Weboldal a www.turbado.hu domain név alatt  magyar nyelven elérhető internetes portált jelenti;

(d)    Felhasználó a Weboldalt jelen Weboldal ÁSZF alapján regisztrációval vagy anélkül használó személyt jelenti; a Felhasználó regisztrálhatja magát annak érdekében, hogy bizonyos, a regisztrált Felhasználók részére fenntartott szolgáltatásokat is fogadhasson;

(e)     Ügyfél azt a regisztrált Felhasználót jelenti, akivel a Turbado EU Ltd. Bérleti Szerződést kötött;

(f)     Bérleti Szerződés a Bérleti Szerződés Turbado EU Ltd. által meghatározott általános szerződési feltételeivel összhangban kötött azon megállapodást jelenti, amelyben a Turbado EU Ltd. kötelezettséget vállal arra, hogy a Terméket bizonyos időtartamra és a szerződésben foglalt feltételek mellett az Ügyfél használatába adja, és amelyben az Ügyfél kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott bérleti díjnak a Turbado EU Ltd. részére történő megfizetésére;

(g)    Fogyasztó azt a természetes személyt jelenti, aki a jelen Weboldal ÁSZF szerinti bármilyen szerződést köt, illetve a gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogcselekményt végez.

(h)     Termék bármely olyan, a Weboldalon részletesen ismertetett Terméket jelenti, amely tekintetében a Turbado EU Ltd. Bérleti Szerződést kíván kötni;

(i)      Fiók a Turbado EU Ltd. informatikai rendszerében korlátozott hozzáféréssel (a Megrendelés leadását és a Felhasználó regisztrációját megerősítő emailben a Felhasználónak biztosított linken keresztül) elérhető eszközök együttesét jelenti, amely a Bérleti Szerződések tekintetében a Turbado EU Ltd.-nek leadott Megrendeléseinek történetéről nyújt információt az Ügyfélnek;

(j)      Hírlevél azt a feliratkozással elérhető szolgáltatást jelenti, amely a szolgáltatás jogosultja számára lehetővé teszi, hogy a szolgáltatótól egy meghatározott email címre különösen a Turbado EU Ltd. által a Weboldalon keresztül biztosított Termékekre és azok jellemzőire vonatkozóan ingyenes információkat kapjon.

1.4       A Turbado.hu Kft. szerepe

(a)     A Turbado EU Ltd. adminisztrátorként kezeli a Weboldalt és ahhoz hozzáférést biztosít, amelyen így a Felhasználók többek között böngészhetnek azon Termékek között, amelyek tekintetében a Turbado EU Ltd. a Felhasználókkal Bérleti Szerződéseket kíván kötni. A fenti szolgáltatások teljesítése során a Turbado EU Ltd. közvetlenül vagy a Turbado EU LLC-n (székhely: 113 Barksdale Professional Center, Newark, DE 19711-3258,, Egyesült Államok; adószám: 4020425222, forgalmi adószám: SK4020425222, nyilvántartási szám: 5444904, bankszámlaszám.: SK53 1100 0000 0029 2589 7947, Swift kód:  TATRSKBX) (a továbbiakban: Turbado EU LLC) keresztül is eljárhat.

(b)    A Turbado EU LLC olyan szolgáltatásokat nyújt a Turbado EU Ltd. részére, amelyek célja a Turbado EU Ltd. Weboldal ÁSZF szerinti jogainak és kötelezettségeinek a gyakorlása/teljesítése, ideértve különösen a Turbado EU Ltd. üzleti modelljével kapcsolatos és Bérleti Szerződéskötés megkönnyítésére irányuló marketing és reklám tevékenységeket, a vevőszolgálatot és a logisztikát.

(c)     A Turbado EU LLC igénybe vehet helyi társaságot annak érdekében, hogy az a Turbado EU LLC alvállalkozójaként eljárva a Szolgáltató üzleti modelljével kapcsolatos marketing és reklám tevékenységeket végezzen, illetve Bérleti Szerződések megkötését megkönnyítse. A Turbado.hu Kft az előző mondatban említett alvállalkozóként jár el.

(d)    A Felhasználó ennek megfelelően elismeri, hogy a jelen Szerződés és a Bérleti Szerződés teljesítése körében – a kényelme érdekében – vele elsősorban a Turbado.hu Kft fog kapcsolatot tartani, ugyanis de facto az fogja a Turbado EU Ltd. – a jelen Weboldal ÁSZF, illetve a Bérleti Szerződés szerinti – jogai és kötelezettségei teljesítéséhez szükséges tevékenységeket (ideértve a vevőszolgálatot és a logisztikát) végezni.

(e)     Az ezen megbízás alapján Turbado.hu Kft. hozzáféréssel rendelkezik a Weboldal helyi nyelvű verziójához, valamint Turbado EU Ltd. adminisztrátori jogot biztosított a számára a tartalmának frissítése és a szükséges kötelezettségeknek való megfelelés érdekében; emellett Turbado.hu Kft. elvégez a vevőszolgálat és a logisztika keretén belül a Bérleti Szerződés teljesítéséhez szükséges minden tényleges tevékenységet. A Felhasználó elismeri, hogy a Bérleti Szerződésben a Turbado EU Ltd. tevékenységére tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amelyet elvégezhet a Turbado.hu Kft. is.

(f)     A Turbado EU Ltd. nevében vagy helyében sem a Turbado.hu Kft., sem pedig a Turbado EU LLC nem köt Bérleti Szerződéseket a Felhasználókkal. Az ezen megbízás alapján Turbado.hu Kft. hozzáféréssel rendelkezik a Weboldal helyi nyelvű verziójához, valamint Turbado EU Ltd. adminisztrátori jogot biztosított a számára a tartalmának frissítése és a szükséges kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. A Felhasználó elismeri, hogy a jelen Weboldal ÁSZF-ben a Turbado EU Ltd. tevékenységére tett bármilyen hivatkozást úgy kell érteni, mint amelyet elvégezhet a Turbado.hu Kft. is.

(g)    Sem a Turbado.hu Kft. sem pedig a Turbado EU LLC nem részese a jelen szerződésnek vagy a Bérleti Szerződésnek, és a hivatkozott Bérleti Szerződés megkötése során az Ügyfél és a Turbado EU Ltd. között közvetítőként nem járnak el. A Turbado.hu Kft. Bérleti Szerződéssel kapcsolatos kizárólagos szerepe az alábbiakban kerül meghatározásra.

1.5       Értesítések

A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul tájékoztatja a Turbado EU Ltd.-t a jelen Weboldal ÁSZF-fel összhangban a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos minden hibáról, illetve, hogy azonnal értesíti a Turbado EU Ltd.-t minden olyan tényről, amely hátrányosan befolyásolhatná a szolgáltatások Turbado EU Ltd. általi nyújtását.

1.6       Személyes adatok védelme

(a)A jelen Weboldal ÁSZF a összhangban biztosítja a személyes adatok védelmét és kezelését.

(b)Az Ügyfél a hozzájárulását adja a részére a Megrendelésben megjelölt vagy a Weboldalon történő regisztrációja során vagy egyébként a részére megadott személyes adatainak a kezelésére. Az érintett személyes adatok nem kötelező jelleggel kerülnek a részére megadásra, azonban egyes személyes adatok szükségesek lehetnek annak érdekében, hogy a szolgáltatásokat nyújtson a Felhasználónak.

(c)     A Turbado EU Ltd. a Felhasználó személyes adatait Személyes Adatkezelőként eljárva kezeli, míg a Turbado.hu Kft. (székhely: 1184 Budapest Üllői út 390; cégjegyzékszám: 01-09-176550 , adószám: 24671378-2-43  képviseli: Szabó Dénes) a vevőszolgálat és logisztika tekintetében a Turbado EU Ltd. és a Turbado.hu Kft. külön szerződése alapján a személyes adatok feldolgozójaként jár el.

(d)A fent megjelölt társaságok a személyes adatokat a jelen Weboldal ÁSZF alapján a Felhasználónak nyújtott szolgáltatások, illetve további szerződések (így különösen a Bérleti Szerződést) megkötése, valamint ezen szerződések teljesítése és szükséges érvényesítése érdekében kezelik, továbbá azért, hogy a Felhasználót a tevékenységéről és ajánlatairól (marketing célokra) információval lássák el, ideértve az ilyen kereskedelmi információk elektronikus formában történő szolgáltatását is.

(e)A Felhasználó többek között jogosult a személyes adataihoz hozzáférni, és azokat a Felhasználó Weboldal fiókjába való belépést követően kijavítani vagy törölni.

(f)     A személyes adatok kezelése során a fent megjelölt Személyes Adatkezelő és a Turbado.hu Kft. mint személyes adatfeldolgozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a Weboldalon közzétett adatvédelmi szabályzattal összhangban járnak el.

2.Weboldal

2.1       A Weboldal használatához szükséges műszaki követelmények

(a)     A Felhasználók a Weboldal tartalmát böngészhetik (függetlenül attól, hogy regisztráltak-e). A Turbado EU Ltd. a Weboldalon keresztül fenntarthatja bizonyos szolgáltatások nyújtását regisztrált Felhasználóknak.

(b)    A Weboldal használata, és különösen a Weboldalon keresztül bemutatott bérelhető Termékek áttekintése, valamint az ezen Termékek tekintetében Bérleti Szerződések kötésére Megrendelések leadása érdekében a Felhasználó a következőket köteles használni: (i) személyi számítógép, táblagép, okostelefon, vagy más hasonló – internethez kapcsoló és sztenderd internet böngészőt használó – készülék; (ii) aktív email fiók; (iii) az internet böngészőben engedélyezett sütik (cookie) és Javascript.

2.2       A Weboldal funkciói és használata

(a)     A Weboldalt adminisztrátorként a Turbado EU Ltd. kezeli és a Weboldal használatát követő szolgáltatásokat a Turbado EU Ltd. nyújtja a Felhasználók részére; az ilyen szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéseket a következők jelölik:

(i)azon Termékek katalógusában való böngészés, amelyek tekintetében Bérleti Szerződést kíván kötni (a katalógus böngészésének elindításának pillanatában kezdődő és a böngészés befejezésének pillanatában megszűnő határozott idejű szerződés);

(ii)a Fiók karbantartása (határozatlan időtartamra kötött szerződés);

(iii)Megrendelések leadása Bérleti Szerződések megkötésére (a Megrendelés űrlapjának kitöltéséhez és leadáshoz szükséges időre kötött határozott idejű szerződés, amely a Megrendelés leadásakor vagy a Megrendelés űrlapja kitöltésének és leadásának megszakításakor szűnik meg);

(iv)információk szolgáltatása Hírlevél formájában (határozatlan időtartamra kötött szerződés).

(b)    A Felhasználó a Weboldalt annak céljával, a jogszabályi rendelkezésekkel és a jó modorral összhangban jogosult és köteles használni. A Weboldalt és a Weboldal használatával nyújtott szolgáltatásokat csak az a Felhasználó használhatja, aki a Weboldal ÁSZF-et elfogadja, és azt, valamint a más kötelező erejű jogszabályokat és a jó modort a használat során betartja.

(c)     A Turbado EU Ltd. vagy a Turbado EU Ltd. érdekében eljáró Turbado.hu Kft. bármikor jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználói használat megfelel-e a Weboldal ÁSZF-ben lefektetett feltételeknek és kikötéseknek.

(d)    A Weboldal és a fenti (a) pontban részletezett szolgáltatások használata a Felhasználók részére ingyenesen van biztosítva.

(e)     A Felhasználó elismeri és kötelezettséget vállal arra, hogy a Weboldalt vagy annak tartalmát saját vagy más jogalanyok javára nem használja ki, a Weboldal működését nem változtatja vagy gátolja meg, terheli túl, fenyegeti, kerüli meg, töri fel vagy egyébként nem avatkozik abba be, és így különösen, nem avatkozik be a Weboldal tartalmába vagy műszaki összetevőibe. Kifejezett tilos a Weboldalt a céljától eltérő célokra használni, ideértve különösen a szpemmelést, bármely más kereskedelmi, hirdetési reklám vagy politikai propaganda vagy más hasonló tevékenység folytatását, illetve bármilyen jogellenes vagy etikátlan módon történő visszaélést a Weboldallal, vagy a Weboldalra olyan tartalom feltöltését, amely a jogszabályokkal, a Weboldal ÁSZF-fel, az üzleti gyakorlattal vagy a jó erkölccsel ellentétes vagy az lenne.

(f)     Ezzel egyidejűleg a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Turbado EU Ltd., a Turbado.hu Kft. vagy a Turbado EU LLC jó hírnevét nem veszélyezteti vagy károsítja meg közvetlenül, illetve a Weboldal védelmének vonatkozó műszaki megoldásaival nem él vissza és azokat nem távolítja el, valamint nem szerez meg vagy él vissza olyan információkkal, amelyhez Felhasználóként nincs hozzáférése, ideértve különösen más Felhasználók személyes információit (mint például a bejelentkezési nevét, jelszavát, elérhetőségeit stb.)

(g)    A Turbado EU Ltd., a Turbado.hu Kft. és a Turbado EU LLC a jog által megengedett legkisebb mértékben felel a Weboldal szüneteléséért, ideértve az átmeneti elérhetetlenséget vagy a vis maior okozta részleges elérhetetlenséget, harmadik felek törvénytelen cselekményeit vagy a Weboldalnak a Felhasználó műszaki infrastruktúrájával való inkompatibilitását. 

2.3       A Weboldal elérhetőségének korlátozása, felfüggesztése vagy megszakítása

A a Weboldal szükséges kezelése, javítása, karbantartása érdekében akár a Felhasználók értesítése vagy hozzájárulása nélkül is jogosult a Weboldal elérhetőségét vagy funkcióit korlátozni, felfüggeszteni vagy megszakítani, ideértve különösen (de nem kizárólagosan, ha a Felhasználó vagy harmadik felek a Weboldallal visszaélnek vagy ez valószínűsíthető róluk, valamint más olyan esetben, amikor a Felhasználó a Weboldal ÁSZF vagy jogszabály alapján fennálló kötelezettségét súlyosan megszegi.

2.4       A Felhasználók regisztrációja

(a)     A Weboldal alapvető funkcióit (így különösen a Termékek katalógusának böngészését) a Felhasználók regisztráció nélkül használhatják. A Weboldal bizonyos funkciói azonban korlátozva vannak regisztrált Felhasználók részére, csak számukra érhetők el.

(b)    A Felhasználó Weboldalon történő regisztrációja többek között a Termékekre vonatkozó Megrendelések leadásához szükséges.

(c)     Ahhoz, hogy a nem regisztrált Felhasználó regisztrált Felhasználóvá váljék, köteles a Weboldalon elérhető regisztrációs űrlapot kitölteni, így különösen a regisztrációs űrlapon teljes, pontos és valós információkat megadni, és az ott megadott azonosító adataiban bekövetkezett bármilyen változásról a Turbado EU Ltd-t – írásban vagy a regisztrációval megegyező formában – értesíteni; ennek elmaradása hiányában a Turbado EU Ltd. az eredetileg megadott adatokat köteles irányadónak tekinteni.

(d)    A regisztrált Felhasználó a Weboldalon található Fiókjába csak a Turbado EU Ltd. által – a regisztráció során a regisztrációt és a Megrendelés leadását megerősítő – a Felhasználó részére küldött emailben foglalt linken keresztül tud bejelentkezni.

2.5       A Felhasználó Weboldallal kapcsolatos elismerő nyilatkozatai

(a)     A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a Weboldalon általa elmentett adatok tartalmáért, amelyeknek tényszerűnek és valósnak kell lenniük, és nem lehetnek ellentétesek semmilyen jogszabályi rendelkezéssel vagy a jó modorral.

(b)    A Felhasználó elismeri, hogy a Weboldal ÁSZF megsértése esetén a Turbado EU Ltd. – a  Weboldal ÁSZF megsértése súlyának függvényében – jogosult a Felhasználó által bevitt adatok tartalmát törölni, azonnali hatállyal megszüntetni és/vagy vagy megszakítani a szolgáltatás nyújtását, illetve a Felhasználó Weboldalhoz való hozzáférését – a Felhasználói Fiókhoz való hozzáférés blokkolásával – megakadályozni.

(c)     A Felhasználó elismeri, hogy a Weboldal Adminisztrátor tárolja az őt érintő minden adatot (mint például a Felhasználó által a Weboldalon bevitt információkat, a Felhasználó részére kibocsátott számlákat, a Felhasználó által leadott Megrendeléseket és minden más hasonló információt).

(d)    A regisztrált Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Turbado EU Ltd. az általa, a Turbado.hu Kft. vagy a Turbado EU LLC által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információkat, valamint üzleti bejelentéseket, értesítéseseket vagy tartalmakat (beleértve a promóciós vagy hirdetési jellegű bejelentéseket, értesítéseseket vagy tartalmakat) küldhet a Felhasználó által a regisztrációs űrlapon megadott email címre. A Felhasználó fent megjelölt hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amelyet a Felhasználói Fiók beállításainak a „Felhasználó beállítások (Preferences)” része alatt és/vagy az Ügyféltámogatáson keresztül telefonon vagy személyes találkozó útján tehet meg.

(e)     A Felhasználó elismeri, hogy a Turbado EU Ltd  nem felel a sajtóhibákért továbbá szükség szerint fenntartja magának a jogot a Weboldal tartalmának megváltoztatására, ideértve a Weboldalon keresztül kínált Termékek körének vagy a Termékek jellemzőinek vagy más szolgáltatásoknak a megváltoztatását. Az ilyen változtatások nem kívánják meg a Felhasználó előzetes értesítését.

(f)     A Felhasználó elismeri, hogy a Weboldallal kapcsolatban emailen, illetve azonnali üzenetküldő kommunikációval vagy bármely más hasonló szoftverrel vagy készülékkel küldött tájékoztatások nem titkosítottak.

2.6       Turbado EU Ltd. elismerő nyilatkozatai

(a)     A Turbado EU Ltd. elismeri, hogy a Turbado EU Ltd. vagy a Turbado.hu Kft. által a Weboldalon közzétett információk tájékoztató és nem kötelező jellegűek, azok – a jelen Weboldal ÁSZF vagy a Bérleti Szerződés ellentétes rendelkezései hiányában – nem minősülnek szerződéskötésre vonatkozó ajánlásnak vagy ajánlatnak, kivéve, ha ellentétes kikötés másként nem rendelkezik.

(b)    A Turbado EU Ltd. a Regisztrált Felhasználók részére üzemeltetőként eljárva lényegében nem tartozik felelősséggel a Weboldalnak a Felhasználók által kialakított tartalma és a Regisztrált Felhasználók által a Weboldalra feltöltött adatok tekintetében, hacsak arra vonatkozó hiteles információt nem kap, hogy az érintett tartalom harmadik fél jogait sérti vagy bármilyen más módon jogellenes. Az ilyen hiteles információ kézhezvételével a Turbado EU Ltd. köteles a hiteles információ tárgyát képező tartalomhoz való hozzáférést szükséges késedelem nélkül megszüntetni.

2.7       Reklamációs eljárás

(a)     A Felhasználók a Turbado EU Ltd. által a Weboldalon keresztül nyújtott bármely szolgáltatás tekintetében a következő email címre történő email küldésével tehetnek bármely reklamációt: szia@turbado.hu

(b)    A reklamációt tartalmazó emailben a Felhasználó köteles a Turbado EU Ltd. részére a reklamáció tárgyát képező körülményről a lehető legrészletesebb információkat megadni, ideértve a reklamáció tárgyának típusát és előfordulási idejét és a Felhasználó elérhetőségét.

(c)     A vizsgálat megkönnyítése és meggyorsítása érdekében a reklamációkat a Turbado.hu Kft. köteles megvizsgálni.

(d)    Valamennyi reklamációt szükségtelen késedelem nélkül, de legkésőbb annak megküldésétől számított 14 napon belül meg kell vizsgálni.

(e)     A reklamációra a választ a Felhasználó reklamációban megjelölt email címére küldött email útján vagy – ha a Felhasználó más elérhetőséget adott meg, úgy azon – más módon a Turbado EU Ltd. vagy a Turbado EU Ltd. nevében eljáró Turbado.hu Kft. köteles a Felhasználónak megadni.

2.8       Jelen Weboldal ÁSZF módosítása

A Turbado EU Ltd. jogosult jelen Weboldal ÁSZF módosítására. A Felhasználókat tájékoztatni kell bármely ilyen módosításról, a módosítás hatályba lépésének idejével együtt. A Weboldal ÁSZF szerinti szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználót köti a módosított Weboldal ÁSZF. Azon Felhasználót, aki a szolgáltatásokat a Weboldal ÁSZF egy korábbi változata szerint kezdte el igénybe venni, csak akkor köti a módosított Weboldal ÁSZF, ha a Felhasználó az adott módosítást – a Weboldalon űrlapba foglal, módosításra vonatkozó megfelelő nyilatkozat útján – elfogadta.

2.9       Záró rendelkezések

(a)     Amennyiben az illetékes bíróság jelen Weboldal ÁSZF bármely rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tartja, úgy a Weboldal ÁSZF (beleértve annak valamennyi további rendelkezését) hatályos és érvényes marad, mintha ezen érvénytelen vagy végrehajthatatlan kikötés soha nem is lett volna a Weboldal ÁSZF része.

(b)    Jelen Weboldal ÁSZF-re az Egyesült Királyság joga az irányadó. A választott irányadó jog semmilyen módon nem korlátozza vagy zárja ki a Felhasználónak a Magyarországon irányadó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglalt jogait.

(c)     A jelen Weboldal ÁSZF alapján bármely szerződést kötő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogvitáikat barátságos úton, bíróságon kívül rendezik. Amennyiben az ilyen vitarendezés nem lehetséges, úgy a jogvitát annak rendezése érdekében az illetékes bíróság elé lehet utalni.